Comment on So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW) by Son Tran.

bạn thực sự tâm huyết khi làm trang web này.
good luck to you.