2 Phương pháp lựa chọn dự án trong đề thi PMP (Project Selection Method)

2 Phương pháp lựa chọn dự án trong đề thi PMP (Project Selection Method)

Ngữ cảnh lựa chọn dự án nào thông thường xảy ra ở mức độ high-level và bắt đầu ở giai đoạn khởi tạo dự án khi project sponsor có được rất nhiều ý tưởng về các dự án và nhu cầu kinh doanh phục vụ mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp, xuất phát từ Business Case.

Ví dụ: Trường học có 2 dự án muốn triển khai là đầu tư thêm trang thiết bị dạy học và dự án thứ 2 là sơn sửa lại hàng rào bảo vệ trường. Cả 2 dự án này đều rất cần thiết với nhà trường nhưng vấn đề có thể tại thời điểm đó không đủ kinh phí triển khai cả 2 project hoặc không có người quản lý dự án. => Lúc này project sponsor / Project Manager cần thực hiện lựa chọn dự án nào được đầu tư => Cần phương pháp lựa chọn dự án đầu tư.

Theo chương trình luyện thi PMP sẽ có 2 loại nhóm phương pháp lựa chọn dự án đó là:

 1. Comparative approach (Benefit measurement methods)
  • Murder board (A panel of people who try to shoot down a new project idea)
  • Peer view
  • Scoring models
  • Economic models
 2. Mathematical approach (Constrained optimization methods)
  • Linear programing
  • Integer programing
  • Dynamic programing
  • Multi-objective programing

Trong đề thi PMP hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Economic Models, điều thứ nhất các bạn cần phải nhớ economic models thuộc cách tiếp cận hướng so sánh dự án. Và mô hình kinh tế này cũng có nhiều tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. NPV: inflow – outflow. Higher is better.
 2. IRR: Suất sinh lợi dự án. Higher is better.
 3. Payback period: Thời gian hoàn trả vốn đầu tư ban đầu. Nhỏ hơn thì tốt hơn.
 4. PV: Giá trị hiện tại.
 5. Cost-benefit analysis

Lưu ý công thức tính trực tiếp NPV hay IRR rất phức tạp và cũng may mắn trong đề thi PMP không có yêu cầu điều này. Các bạn học chuyên ngành kinh tế sẽ động đến bộ công thức NPV IRR thường xuyên sẽ có 1 góc nhìn sâu hơn về các giá trị này. Nhìn chung đề thi PMP rất dễ ở phần này, cho 2 số và hỏi dự án nào được chọn.

Ví dụ: Dự án A có NPV 100,000$, dự án B có NPV 120,000$. Dự án nào sẽ được ưu tiên chọn đầu tư?

Đáp án: Dự án B vì có NPV lớn hơn.

 

 

Ngoài những tiêu chí bên trên, trong đề thi PMP cũng có thể có 6 thuật ngữ sau để lựa chọn dự án đầu tư:

 1. Opportunity cost (Chi phí cơ hội): Next best choice.
 2. EVA (Economic Value Added): Giá trị thu về từ dự án hơn chi phí ban đầu (Khác với EVA – Earned Value Analysis trong Project cost management).
 3. Sunk cost (Chi phí chìm): Khoản tiền không được xem xét đến nữa khi quyết định vào 1 dự án, thường dự án có khó khăn nào đó, phần lớn mọi người gặp khó khăn với câu hỏi này vì nó liên quan khá nhiều đến kiến thức kế toán.
 4. Law of Diminishing Returns (Luật giảm trừ): Ví dụ dễ hiểu là 1 người trong 1 giờ có thể làm được 1 module, nhưng 2 người làm trong 1 giờ sẽ không chắc được 2 module mà chỉ được 1.5 module thôi chẳng hạn. Luật này thường liên quan đến nguồn lực con người.
 5. Working Capital (Vốn lưu động): tài sản đang có – nợ của tổ chức thể hiện số tiền sẵn để đầu tư dự án.
 6. Depreciation (Khấu hao): Giá trị của tài sản sẽ giảm theo thời gian. Ví dụ năm nay ta mua cái máy tính 10 triệu, dù không sử dụng gì nhưng năm sau cái máy đó không còn 10 triệu nữa mà giá trị nhỏ hơn. Trong đề thi PMP sẽ không hỏi bạn tính khấu hao những bạn cần biết 2 phương pháp khấu hao phổ biến là:
  1. Straight Line depreciation (Khấu hao đường thẳng): Mất đi số tiền giống nhau qua các năm. Ví dụ 1 tài sản có giá 10 triệu với vòng đời sử dụng 10 năm, thì mỗi năm dù không dùng gì thì cũng mất đi 1 triệu.
  2. Accelerated Depreciation (Khấu hao tăng tốc): Số khấu hao không đều qua các năm và nhanh hơn khấu hao đường thẳng. Có 2 dạng phổ biến là: Double declining balance và Sum of the years digits, Trong đề thi PMP sẽ có thể hỏi các bạn loại hình khấu hao nào chứ cũng không khó đến nỗi bắt bạn phải tính khấu hao bằng bao nhiêu.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.