HocPMP.Com

Tìm hiểu về Project Staff Assignments trong luyện thi PMP

Có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa Staffing management plan và Project Staff Assignments, đơn giản là cách chúng viết gần giống nhau nhưng thực ra chúng là output của 2 quy trình khác nhau trong Project HRM (Human Resource Management) Knowledge Area: Plan HRM (Human Resource Management)Acquire Project team. Staffing management plan là output của quy trình Plan HRM (Human Resource Management), còn Project Staff assignments là output của quy trình Acquire Project team. Ở bài này Kevin sẽ chia sẻ sâu hơn về Project Staff Assignments.

 

 

Khác với Staffing management plan mô tả việc sử dụng lao động theo giờ được phân bổ theo từng giai đoạn của dự án, thông thường theo tuần và tháng và biểu diễn ở dạng Resource Histogram, lúc này nguồn lực chỉ ở dạng yêu cầu; Project staff assignments là tài liệu mô tả những nhân sự đã được gán, được xác nhận dùng cho dự án.

HocPMP.Com

Trong bản Project staff assignments có thể yêu cầu Project Manager ghi chú các thông tin sau:

  • Tên của thành viên Project team cùng với job description (Ví dụ: Kevin, JD: Contact Center Technical Leader)
  • Thời gian sử dụng nguồn lực (Ví dụ: 3 tháng (01/08/2015 – 31/10/2015)
  • Trách nhiệm của nguồn lực (Ví dụ: Xây dựng giải pháp Contact Center cho Sacombank Nam Kỳ Khởi Nghĩa)
  • Đầu ra (Ví dụ: Bản thiết kế giải pháp)
  • Yêu cầu giám sát (Ví dụ: ai là người giám sát hoặc không)
  • Đánh giá kết quả (Ví dụ: chuẩn trình bày, đề cương, hạng mục…)
  • Project team directory
  • Thêm thông tin tên thành viên tổ dự án vào project management plan

 

Practice

PMP Question Test: In your Project, you use the Develop Project team process to improve the competencies and interaction of team members to enhance Project performance. The output from this process is:

a/ Project staff assignments

b/ Staffing management plan

c/ Team performance assessments

d/ All the above

Đáp án đúng là C. Vì Staffing management plan là output của Plan HRM (Human Resource Management), Team performance assessments là output của Manage Project team, Project staff assignments là output của Acquire Project team.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.