pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Proposal Evaluation Techniques trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  12.2

On complex procurements, where source selection will be made based on seller responses to previously defined weighted criteria, a formal evaluation review process will be defined by the buyer’s procurement policies. The evaluation committee will make their selection for approval by management prior to the award.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.