HocPMP.Com

Psychological Factors trong luyện thi PMI-RMP PMP

Psychological Factors là một trong 02 yếu tố ảnh hưởng tới Risk Communication.

Xem thêm: Risk Attitudes

Psychological factors are actually the factors that influence how people view or react to risks. In other words, the psychological factors directly influence peoples risk attitudes. Unfortunately this information is not readily available. But, in order to be successful in our job we need to try to gauge the risk attitude of at least the important and most influential stakeholders.

Some psychological factors that might influence people and their risk attitudes are:

 • People usually resist change when it threatens their level of comfort
 • People usually resist change when they feel they are entering unfamiliar territory
 • People are influenced by whether this risk may affect their level of control
 • People are influenced emotionally when something brings about a feeling of dread or uncertainty (even if they are misguided)

 

Different people react differently under the same scenario. Especially when there is loss of control or unfamiliar territory involved. In some cases people’s behavior may be because of a misguided understanding of the risk which has caused an incorrect or unwarranted fear. We need to try to build trust with stakeholders. If we improve their level of trust on us and increase their level of familiarity on the project, it would be easy to explain the various scenarios you may encounter in your project. After all, a well-informed stakeholder who understands the project well and trusts the project manager can always tolerate more risks than one that doesn’t have a clue on what is happening in the project and doesn’t know much about the PM as well.

 

 

 

 

 

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Các yếu tố tâm lý là một trong hai ảnh hưởng cơ bản đến truyền thông rủi ro

  Các yếu tố tâm lý thực sự là những yếu tố ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận/xem xét hoặc phản ứng với những rủi ro. Nói cách khác, các yếu tố tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ đối với nguy cơ. Thật không may, thông tin này không có sẵn. Nhưng, để thành công trong công việc , chúng ta cần phải cố gắng đánh giá thái độ đối với rủi ro của ít nhất là các bên liên quan quan trọng và có ảnh hưởng nhất.

  Một số yếu tố tâm lý có thể ảnh hưởng đến con người và thái độ của họ đối với nguy cơ rủi ro:

  • Người ta thường chống lại sự thay đổi khi nó đe doạ mức độ thoải mái của họ
  • Người ta thường chống lại sự thay đổi khi họ cảm thấy họ đang thâm nhập vào lãnh thổ/lĩnh vực không quen thuộc
  • Người mà bị ảnh hưởng bởi nguy cơ này có thể ảnh hưởng đến mức độ kiểm soát của họ
  • Người bị ảnh hưởng đến cảm xúc khi có điều gì đó gây ra cảm giác sợ hãi hoặc không chắc chắn (ngay cả khi điều đó là sai lệch)
  Những người khác nhau phản ứng khác nhau dù cùng trong một tình huống. Đặc biệt là khi có mất kiểm soát hoặc có sự liên quan của vấn đề lãnh thổ/lĩnh vực không quen thuộc. Trong một số trường hợp hành vi của người đó có thể là do sự hiểu sai lệch về rủi ro gây ra một sự sợ hãi không chính xác hoặc không có lý do chính đáng/không mong muốn. Chúng ta cần cố gắng xây dựng lòng tin với các bên liên quan. Nếu chúng ta cải thiện mức độ tin cậy của họ đối với chúng ta và tăng mức độ thân thiện/quen thuộc của họ đối với dự án, bạn sẽ dễ dàng giải thích các tình huống khác nhau mà bạn có thể gặp phải trong dự án của mình. Rốt cuộc, một bên có liên quan được thông tin đầy đủ, hiểu rõ dự án và tin tưởng vào người quản lý dự án- giám đốc dự án luôn có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn là người không có manh mối về những gì đang xảy ra trong dự án và cũng không biết gì nhiều về người quản lý dự án-giám đốc dự án.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.