Sự khác nhau giữa Qualitative và Quantitative Risk Analysis

Sự khác nhau giữa Qualitative và Quantitative Risk Analysis

Sự khác nhau giữa Qualitative và Quantitative Risk Analysis hay còn được gọi khác nhau giữa phân tích rủi ro định tính và phân tích rủi ro định lượng thế nào. Ở Việt Nam 2 từ này có cách viết rất giống nhau, do đó rất nhiều bạn nhầm lẫn 2 thuật ngữ này trong tiếng anh, nhưng nếu dịch sát nghĩa là định tính và định lượng thì nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau. Và điều đặc biệt hơn đây cũng chính là 2 quy trình xảy ra trong Project risk management Knowledge Area, tên đầy đủ của chúng là: quy trình Qualitative risk analysis và quy trình Quantitative risk analysis. Các khái niệm này bạn sẽ gặp lại trong kỳ thi PMP, CAPM và kể cả PMI-RPM.

Sự khác nhau lớn nhất giữa Qualitative risk analysis và Quantitative risk analysis đó là Qualitative risk analysis luôn luôn làm với mọi dự án, mọi risk trong dự án; và Quantitative risk analysis (phân tích rủi ro định lượng) sử dụng giới hạn hơn, không phải dự án nào cũng được sử dụng tùy thuộc dự án có đủ dữ liệu để tính toán định lượng hay không nữa.

qualitative vs quatitative risk | luyen thi PMP RMP online

Qualitative risk analysis

Phân tích rủi ro định tính (Qualitative risk analysis) sắp xếp thứ tự ưu tiên các risk trong dự án theo một thang đo tỷ lệ được định nghĩa trước. Risk có thể được đánh điểm dựa trên xác suất ảnh hưởng mục tiêu dự án. Thông thường xác suất này nằm trong dải scale từ 0-1, giả sử 1 risk có xác suất 0.3 thì có nghĩa nó có 30% xảy ra.

Việc các thang đo này cần được định nghĩa một cách có cấu trước rõ ràng, ví dụ ở mức 1-3 mức độ ảnh hưởng thấp có thể cho vào Watch list, 3-6 mức độ trung bình cần theo dõi, 6-10 có mức độ cần theo dõi chặt chẽ… risk cần được phân loại phù hợp với dự án, nguồn gốc risk (source-based), ảnh hưởng (effect-based) của risk lên dự án là gì.

Phương pháp này đòi hỏi ít phức tạp và ít chi phí, dễ dàng thực hiện.

Quantitative risk analysis

Phân tích rủi ro định lượng (Quantitative risk analysis) là một phép phân tích cụ thể hơn Qualitative risk analysis, nghĩa là sau khi bạn có một danh sách các risk sắp xếp theo thứ tự ưu tiên xác suất xảy ra (Ở quy trình Qualitative risk analysis), bạn thực hiện lượng hóa chúng gọi là Quantitative risk analysis.

Phân tích rủi ro định lượng tính toán những khả năng có thể xảy ra khi cố gắng đạt được 1 mục tiêu nào đó của dự án. Yêu cầu nhiều dữ liệu chất lượng và đòi hỏi nhiều chi phí ơn thực hiện.

Kết luận

qualitative vs quantitative

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

2 thoughts on “Sự khác nhau giữa Qualitative và Quantitative Risk Analysis

  1. Vì 2 cái này viết khá giống nhau nên chính Kevin cũng viết sai ngay từ câu đầu :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.