Comment on Sự khác nhau giữa Qualitative và Quantitative Risk Analysis by Trung.

Vì 2 cái này viết khá giống nhau nên chính Kevin cũng viết sai ngay từ câu đầu :))

Recent Comments by Trung

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Giải thử đề PMP trắc nghiệm ngân hàng hơn 1000 câu hỏi miễn phí
#005 – Asmi realizes that the CEO, who also manages Finance function of the organization has high level of interest in her Financial management project. As per power-interest grid she has drawn during stakeholder analysis how should she manage the CEO?

High Power + High Interest thì đáp án phải là Manage Closely mới đúng chứ sao lại là Keep satisfied nhỉ?


Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính TCPI (To-Complete Performance Index) trong đề thi thực PMP (Có lời giải)
Question 1: Mình không hiểu công thức EAC = AC + (BAC – EV) / CPI là ở đâu ra nhỉ? Theo mình biết thì chỉ có 2 công thức này thôi: EAC=AC+BAC-EV và EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI x SPI)