HocPMP.Com

Tìm hiểu về Quality checklists trong thi PMP

 

Quality checklistsoutput của quy trình Plan quality management, thuộc mảng kiến thức Project quality management.

 

A checklist is a structured tool, usually component-specific, used to verify that a set of required steps has been performed. Based on the project’s requirements and practices, checklists may be simple or complex. Many organizations have standardized checklists available to ensure consistency in frequently performed tasks. In some application areas, checklists are also available from professional associations or commercial service providers. Quality checklists should incorporate the acceptance criteria included in the scope baseline.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Bảng kiểm tra chất lượng là sản phẩm của quy trình Quản lý chất lượng theo kế hoạch,thuộc mảng kiến thức Quản lý chất lượng dự án.

    Bảng kiểm tra là một công cụ có cấu trúc, thường có thành phần cụ thể, được sử dụng để xác minh rằng một tập hợp các bước được yêu cầu đã được thực hiện. Dựa trên các yêu cầu và thực tiễn của dự án, Bảng kiểm tra có thể đơn giản hoặc phức tạp. Nhiều tổ chức có Bảng kiểm tra theo tiêu chuẩn sẵn có để đảm bảo sự nhất quán trong các nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện. Trong một số lĩnh vực ứng dụng, Bảng kiểm tra cũng sẵn có từ các hiệp hội nghề nghiệp hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thương mại. Bảng kiểm tra chất lượng phải kết hợp các tiêu chuẩn đã được chấp thuận bao hàm trong chuẩn phạm vi công việc

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.