HocPMP.Com

Tìm hiểu về Quality management plan trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Quality management plan trong đề thi PMP

 

Quality management planoutput của quy trình Plan quality management, thuộc mảng kiến thức Project quality management. Sau đây là thông tin chi tiết về Quality management plan:

How the organization’s quality policies, standards will be implemented by project management plan to meet the quality requirements set for project.

  • What – How – When the part of the project or deliverables will be measured.
  • The quality management plan should be reviewed early in the project to ensure that decisions are based on accurate information.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

1 thought on “Tìm hiểu về Quality management plan trong đề thi PMP

  1. Kế hoạch quản lý chất lượng là sản phẩm của quy trình Quản lý chất lượng theo kế hoạch,thuộc mảng kiến thức Quản lý chất lượng dự án. Sau đây là thông tin chi tiết về Kế hoạch quản lý chất lượng:
    Làm thế nào các chính sách chất lượng, tiêu chuẩn của tổ chức được thực hiện theo Kế hoạch quản lý dự án đáp ứng các yêu cầu chất lượng đặt ra cho dự án.
    • Cái gì – Làm thế nào – Khi nào một phần của dự án hoặc các thành phẩm được đo lường đánh giá.
    • Kế hoạch quản lý chất lượng cần được xem xét sớm trong dự án để đảm bảo rằng các quyết định dựa trên thông tin chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.