HocPMP.Com

Tìm hiểu về Quality Metrics trong thi PMP

 

Quality metricsoutput của Plan quality management, thuộc mảng kiến thức Project quality management.

A quality metric specifically describes a project or product attribute and how the control quality process will measure it. A measurement is an actual value. The tolerance defines the allowable variations to the metric. For example, if the quality objective is to stay within the approved budget by ± 10%, the specific quality metric is used to measure the cost of every deliverable and determine the percent variance from the approved budget for that deliverable. Quality metrics are used in the perform quality assurance and control quality processes. Some examples of quality metrics include on-time performance, cost control, defect frequency, failure rate, availability, reliability, and test coverage.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Các chỉ số chất lượng là sản phẩm của Quản lý chất lượng theo kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý chất lượng dự án.

    Chỉ số chất lượng mô tả cụ thể một thuộc tính của dự án hoặc sản phẩm và cách qui trình kiểm soát chất lượng sẽ tiến hành đo đếm nó. Đo đếm ra giá trị thực. Dung sai cho phép xác định các biến cho phép đối với số chỉ số. Ví dụ: nếu mục tiêu chất lượng là giữ trong khoảng ngân sách đã được phê duyệt ± 10%, chỉ số chất lượng cụ thể được sử dụng để đo lường chi phí của mỗi thành phẩm và xác định sự khác biệt phần trăm từ ngân sách đã được phê duyệt cho thành phẩm đó. Các chỉ số chất lượng được sử dụng trong các quá trình thực hiện đảm bảo và kiểm soát chất lượng. Một số ví dụ về chỉ số chất lượng bao gồm hiệu suất đúng giờ, kiểm soát chi phí, tần suất xảy ra lỗi, tỷ lệ thất bại, tính khả dụng, độ tin cậy và mức độ bao phủ của tiêu chuẩn đánh giá.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.