| hocpmp.com | chia se hoc luyen thi pmp Online

So sánh sự khác nhau giữa RAM (Responsibility Assignment Matrix) và Organization Chart? RACI là gì?

So sánh sự khác nhau giữa RAM (Responsibility Assignment Matrix) và Organization Chart? RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) là gì?

 

RAM (Responsibility Assignment Matrix) và Organization chart là 2 công cụ dùng trong communication và team management . Ở bài này Kevin chia sẻ 2 bộ công cụ này giúp các bạn hiểu sự khác nhau giữa RAM (Responsibility Assignment Matrix) và Project organization chart. Đây cũng là một trong những câu hỏi trong đề thi PMP, bạn cần phải hiểu rõ RAM (Responsibility Assignment Matrix) và Project organization chart để trả lời các câu hỏi này.

RAM (Responsibility Assignment Matrix) 

RAM (Responsibility Assignment Matrix) là một ma trận mô tả kết nối giữa công việc cần hoàn thành trong dự án và nhân sự nào trong Project team. RAM (Responsibility Assignment Matrix) có thể được tạo ở nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào đối tượng quản lý, ví dụ RAM (Responsibility Assignment Matrix) có thể tạo ở mức độ activty hay ở mức deliverables.

Thông thường các activity hay deliverables được sắp ở cột bên trái cùng, còn mỗi Project team member được sắp ở hàng trên cùng của ma trận. Và đây cũng là cơ sở để communication giữa các thành viên trong Project team.

RAM (Responsibility Assignment Matrix) shows: Activities, Interrelationship, Person in charge. Does not show Time.

Xem thêm: Resource Histogram

Một ví dụ phổ biến của RAM (Responsibility Assignment Matrix) là RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform):

RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform)

Project organization chart

Organization chart là một biểu đồ mang tính cấu trúc (hierarchical) để thể hiện mỗi quan hệ theo định dạng từ trên xuống dưới (top-down).

Project organization chart thể hiện toàn bộ Project team member và tuyến báo cáo trong dự án. Biểu đồ này giúp Stakeholder và Project team nắm được ai tham gia vào dự án, vị trí của họ và cấu trúc báo cáo sẽ như thế nào.

Project organization chart

Cả Project organization chart và RAM (Responsibility Assignment Matrix) đóng vai trò quan trọng trong việc setting Project team. RAM (Responsibility Assignment Matrix) giúp Project Manager biết được roles và responsibilities, trong khi Project organization chart communicate team member tham gia trong dự án và reporting structure trong Project lẫn cả Broader của tổ chức.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.