HocPMP.Com

8 Điểm khác nhau giữa Recognition và Rewards

Recognition và Rewards là một công cụ PMI đưa ra để quản lý dự án. Bộ công cụ này sử dụng trong mảng kiến thứ Project HRM (Human Resource Management) và cụ thể ở quy trình Develop Project team. Trong quá trình xây dựng một hệ thống Recognition và Rewards cần có những chú ý để xây dựng thành công. Recognition và Rewards là cách tốt nhất để thúc đẩy nhân viên trong Project team. Ở bài này Kevin chia sẻ 10 điểm khác nhau giữa Recognition và Rewards.

HocPMP.Com

  1. Rewards mang tính hữu hình, Recognition mang tính vô hình: Recognition chỉ mang tính vô hình như lời khen, còn Reward mang tính hữu hình như thưởng tiền. Project Manager có thể thực hiện Recognition mà không cần Reward, nhưng nếu đã thực hiện Reward sẽ luôn kèm theo Recognition. Ví dụ: Vừa khen nhân viên hoàn thành công việc tốt (Recognition) vừa thưởng cho 1/5 tháng lương (Reward)
  2. Rewards mang tính điều kiện, Recognition mang tính quan hệ (relationship): Reward thông thường có khi nhân viên làm cái này sẽ được cái kia, rất rõ ràng. Ngược lại Recognition mang tính quan hệ xảy ra không điều kiện trong tổ chức giữa Project Manager và Project team member. Mọi người trong tổ chức sẽ hấp dẫn với reward và Recognition giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người. Ví dụ: Nếu developer hoàn thành giao diện website HocPMP.Com trong vòng 1 tháng sẽ thưởng cho 150% lương tháng mỗi người (mang tính điều kiện).
  3. Rewards có thể dùng hết, Recognition có thể kéo dài mãi mãi: Reward mang tính hữu hình giả sử như tiền, nó có thể tiêu hết. Còn Recognition có thể là những giá trị vô hình do đó nó có thể kéo dài mãi mãi. Sự kết hợp giữa Rewards và Recognition tạo ra các Project Manager khác nhau. Ví dụ: Thưởng tiền có thể tiêu hết trong vòng 1-2 tháng tùy theo nhu cầu của mỗi người. Nhưng nếu bạn khen nhân viên đó có tài năng về abc thì lời khen đó sẽ mãi trong tâm trí người nhân viên…
  4. Rewards có thể chuyển giao, Recognition không thể chuyển giao: Do rewards tính hữu hình nên nó có thể chuyển giao cho người khác, còn recognition cho ai sẽ mãi mãi ở người đó.
  5. Rewards mang tính kinh tế (Economical), Recognition mang tính cảm xúc (Emotional)
  6. Rewards tập trung vào đầu ra (outcome), Recognition tập trung vào hành vi (behavior): Rewards chỉ xảy ra khi Project team members đạt một thành tựu nào đó, còn Recognition có thể xảy ra bất cứu lúc nào nếu có hành vi tích cực nào đó. Ví dụ: thành tựu có thể là giảm tỷ lệ sai xót sản phẩm đầu ra xuống còn 2% sẽ được reward, hay hành vi đi làm đúng giờ sẽ được tuyên dương (recognition).
  7. Rewards mang tính khách quan (impersonal), recognition mang tính cảm quan cá nhân (personal): Vì rewards mang tính hữu hình do đó các đo lường để được rewards cũng cần hữu hình, định lượng không mang tính cảm tính.
  8. Rewards mang tính cố định, Recognition mang tính linh hoạt: Rewards cố định được xác định dựa trên hiệu quả công việc mong muốn hay kết quả đúng ngưỡng mong đợi nào đó. Recognition là sự đánh giá chủ quan của người này đến người khác, không có ngưỡng cụ thể.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.