pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Records Management System trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:   12.3,  12.4


A records management system is used by the project manager to manage contract and procurement documentation and records. It consists of a specific set of processes, related control functions, and automation tools that are consolidated and combined as part of the project management information system. The system contains a retrievable archive of contract documents and correspondence.


Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.