HocPMP.Com

Tìm hiểu về Requirements management plan chuẩn kiến thức PMI

Tìm hiểu về Requirements management plan chuẩn kiến thức PMI 

 

Requirements management planOutput của 1 quy trình duy nhất Plan scope management, thuộc mảng kiến thức Project scope management. Xem thêm Scope management plan cũng là 1 output của quy trình này. Requirements management plan là một thành phần của Project Management Plan, do đó nó chỉ có thể thay đổi nếu có 1 change request được phê duyệt qua quy trình Perform integrated change control.

Requirements management plan mô tả cách các yêu cầu được phân tích, tài liệu hóa và quản lý. Mối quan hệ phase-to-phase được khuyến nghị trong quản lý các requirements.

 

The requirements management plan is a component of the project management plan that describes how requirements will be analyzed, documented, and managed. The phase-to-phase relationship, strongly influences how requirements are managed.

 

Các thành phần chính của 1 Requirements management plan:

 • How requirements activities will be planned, tracked and reported?
 • Configuration management activities
 • Requirements priorities process
 • Product metrics
 • Traceability structure to reflex which requirements attributes will be captured on the traceability matrix

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Requirements management plan chuẩn kiến thức PMI

 1. Kế hoạch quản lý các yêu cầu là sản phẩm của 1 quy trình duy nhất Quản lý phạm vi công việc theo kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý phạm vi công việc dự án. Xem thêm Kế hoạch quản lý phạm vi cũng là 1 sản phẩm của quy trình này. Kế hoạch Quản lý Các Yêu cầu là một thành phần của Kế hoạch Quản lý Dự án, do đó nó chỉ có thể thay đổi nếu có 1 yêu cầu thay đổi được duyệt qua quy trình Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp.
  Kế hoạch quản lý các yêu cầu mô tả các yêu cầu được phân tích, tài liệu hóa và quản lý. Mối quan hệ giữa các giai đoạn được khuyến nghị trong quản lý các yêu cầu.

  Kế hoạch quản lý các yêu cầu là một phần của kế hoạch quản lý dự án mô tả các yêu cầu sẽ được phân tích, lập tài liệu và quản lý như thế nào. Mối quan hệ giữa các giai đoạn, ảnh hưởng mạnh đến cách quản lý các yêu cầu.

  Các thành phần chính của 1 kế hoạch quản lý các yêu cầu:
  • Làm thế nào các hoạt động yêu cầu sẽ được lên kế hoạch, theo dõi và báo cáo?
  • Cấu hình các hoạt động quản lý
  • Quy trình ưu tiên yêu cầu
  • Đo lường sản phẩm
  • Cấu trúc truy nguyên để phản ánh các thuộc tính yêu cầu sẽ được thu thập trong ma trận truy xuất nguồn gốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.