So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk

So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk

Trong bài này HocPMP.Com chia sẻ về chủ đều “So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk”. Tôi cũng đã từng có bài chia sẻ các loại risk phổ biến bạn có thể gặp phải trong thực tế hay trong kỳ thi PMP. Trong bài đó tôi cũng nói qua các khái niệm ở mức độ chung chung, vì tôi không muốn bài quá dài nên chuyển sang một topic riêng nói về Residual Risk và Secondary risk.

 

Secondary Risk 

Secondary Risk: trong dự án chúng ta có các Identified risk. Đối với Identified risk này chúng ta có Risk response plan để đối phó (Phân thành Contingency Plan và Fallback plan). Vấn đề là khi các respond plan này thi hành đối phó với 1 Identified risk sẽ nảy sinh ra 1 risk hoàn toàn mới (new risk) => risk này gọi là Seconday risk.

Secondary risks are those risks which arise as a direct outcome of implementing a risk response. – PMBOK

Ví dụ bạn có 1 trang trại nuôi bò, bạn muốn đào 1 cái hào sâu để tránh các con bò đi ra khỏi khu vực chăn nuôi. Điều này tránh được rủi ro mất bò, nhưng có thể người nào đó đi rớt xuống sẽ die.

Secondary risk cũng cần được xác định trong làm dự án. Nếu nó có rủi ro cao bạn cần đưa vào risk response plan, còn nếu không đáng kể có thể đưa vào Watch List.

Residual Risk 

Residual Risk là rủi ro khi bạn xử lý một Identified risk nào đó thông qua risk response plan nhưng chưa triệt để, nó vẫn còn rủi ro nào đó thì gọi là Residual Risk (Rủi ro tồn đọng).

Residual risks are those risks which are expected to remain after the planned response of risk has been taken, as well as those that have been deliberately accepted. PMBOK

Ví dụ bạn xây dựng công trình và dự tính sẽ có rủi ro trời mưa (identified risk), ban có plan cho rủi ro này trong 1-2h mưa. Bạn tạo 1 contingency plan cho risk này.

Xui xẻo thay trơi mưa kéo dài 3 tiếng đồng hồ, bạn phân tích tình huống và tạo 1 fallback plan cho risk này và risk này gọi là Residual Risk.

Tổng kết

Dù là Primary, Secondary hay Residual Risk thì chúng đều được phân loại là Identified Risk và được được thi hành trong Risk response plan. Mỗi khi risk này xảy ra chúng phải được thi hành thông qua risk response plan. Nếu là Primary và Secondary Risk chúng sẽ được thi hành trong Contingency Plan, còn nếu chúng là Residual Risk chúng sẽ được thi hành trong Fallback plan. Residual risk  cần được đánh giá hợp lý, nếu chúng không đáng kể tới mục tiêu dự án ta có thể đưa chúng vào Watch List, nhưng ngược lại chúng ta cần có action trong fallback plan để làm giảm ảnh hưởng xấu lên dự án.

Management Reserve không được dùng cho 2 loại Secondary và Residual Risks.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Kevin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.