HocPMP.Com

Tìm hiểu về RBS (Resource Breakdown Structure) trong thi PMP

 

RBS (Resource Breakdown Structure)output của quy trình Estimate Activity Resources, thuộc mảng kiến thức Project time management.

 

The resource breakdown structure is a hierarchical representation of resources by category and type. Examples of resource categories include labor, material, equipment, and supplies. Resource types may include the skill level, grade level, or other information as appropriate to the project. The resource breakdown structure is useful for organizing and reporting project schedule data with resource utilization information.

HocPMP.Com

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    RBS (Cấu trúc phân chia nguồn tài lực) là sản phẩm của quy trình Ước định các nguồn tài lực cần cho hoạt động, thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.

    Cấu trúc phân chia các nguồn tài lực là một sơ đồ đại diện theo phân cấp các nguồn tài lực theo hạng mục và loại. Ví dụ về các loại tài lực bao gồm nhân lực/công , vật liệu, thiết bị và vật tư. Các loại tài lực có thể bao gồm trình độ kỹ năng,cấp độ, hoặc các thông tin khác phù hợp với dự án.Cấu trúc phân chia tài nguyên rất hữu ích cho việc tổ chức và báo cáo dữ liệu kế hoạch của dự án với thông tin về sử dụng nguồn tài lực nguyên.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.