HocPMP.Com

Tìm hiểu về Resource Calendars ITTO trong đề thi PMP

A resource calendar identifies the working days, shifts, start and end of normal business hours, weekends, and public holidays when each specific resource is available. Information on which resources (such as team resource, equipment, and material) are potentially available during a planned activity period is used for estimating resource utilization. Resource calendars also specify when and for how long identified team and physical resources will be available during the project. This information may be at the activity or project level. This includes consideration of attributes such as resource experience and/or skill level, as well as various geographical locations.

 

Resource calendars document the time periods that each project team member is available to work on the project. Creating a reliable schedule (Schedule baseline) depends on having a good understanding of each person’s availability and schedule constraints, including time zones, work hours, vacation time, local holidays, and commitments to other projects.

The quantity and availability of contracted resources and those dates on which each specific resource or resource group can be active or idle are documented.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Lịch tài lực là sản phẩm của 2 quy trình Yêu cầu đội ngũ dự án (thuộc mạng kiến thức Quản lý nguồn nhân lực của dự án) và tiến hành mua sắm (thuộc mạng kiến thức Quản lý mua sắm dự án).
  Lịch tài lực mô tả thời hiện tại có thành viên nhóm dự án trong dự án, thành viên nhóm dự án có thể từ nguồn nội bộ hoặc từ bên thuê nguồn bên ngoài (hợp đồng mua sắm).
  Lịch tài lực cho biết các ràng buộc về thời gian và sự tham gia của nhân sự bao gồm các thông tin sau:
  1. Múi giờ
  2. Giờ làm việc
  3. Thời gian nghỉ lễ
  4. Các ngày lễ địa phương
  5. Cam kết

  Lịch tài lực ghi lại các khoảng thời gian mà mỗi thành viên của nhóm dự án sẵn sàng để làm việc cho dự án. Tạo lịch biểu đáng tin cậy (Kế hoạch cơ bản) phụ thuộc vào việc hiểu rõ về sự sẵn sàng của từng người và những hạn chế về thời gian, bao gồm múi giờ, giờ làm việc, thời gian nghỉ lễ, ngày lễ địa phương và cam kết với các dự án khác.
  Số lượng và sự sẵn sàng của các nguồn lực được ký hợp đồng và những ngày mà mỗi tài lực hoặc nhóm tài lực cụ thể có thể hoạt động hoặc không hoạt động đều được ghi lại.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.