HocPMP.Com

Tìm hiểu về Resource Calendars trong đề thi PMP

Resource calendars là output của 2 quy trình Acquire project team (thuộc mảng kiến thức Project human resource management) và Conduct procurements (thuộc mảng kiến thức Project procurement management).

Resource calendars mô tả thời gian hiện hữu  có project team member trong dự án, Project team member này có thể từ nguồn nội bộ hay từ nguồn đi thuê bên ngoài (procurement contract).

Resource calendars cho biết những ràng buộc về thời gian và sự tham gia của nhân sự gồm những thông tin sau:

 1. Time zone
 2. Work hours
 3. Vacation time
 4. Local holidays
 5. Commitments

 

Resource calendars document the time periods that each project team member is available to work on the project. Creating a reliable schedule (Schedule baseline) depends on having a good understanding of each person’s availability and schedule constraints, including time zones, work hours, vacation time, local holidays, and commitments to other projects.

The quantity and availability of contracted resources and those dates on which each specific resource or resource group can be active or idle are documented.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Lịch tài lực là sản phẩm của 2 quy trình Yêu cầu đội ngũ dự án (thuộc mạng kiến thức Quản lý nguồn nhân lực của dự án) và tiến hành mua sắm (thuộc mạng kiến thức Quản lý mua sắm dự án).
  Lịch tài lực mô tả thời hiện tại có thành viên nhóm dự án trong dự án, thành viên nhóm dự án có thể từ nguồn nội bộ hoặc từ bên thuê nguồn bên ngoài (hợp đồng mua sắm).
  Lịch tài lực cho biết các ràng buộc về thời gian và sự tham gia của nhân sự bao gồm các thông tin sau:
  1. Múi giờ
  2. Giờ làm việc
  3. Thời gian nghỉ lễ
  4. Các ngày lễ địa phương
  5. Cam kết

  Lịch tài lực ghi lại các khoảng thời gian mà mỗi thành viên của nhóm dự án sẵn sàng để làm việc cho dự án. Tạo lịch biểu đáng tin cậy (Kế hoạch cơ bản) phụ thuộc vào việc hiểu rõ về sự sẵn sàng của từng người và những hạn chế về thời gian, bao gồm múi giờ, giờ làm việc, thời gian nghỉ lễ, ngày lễ địa phương và cam kết với các dự án khác.
  Số lượng và sự sẵn sàng của các nguồn lực được ký hợp đồng và những ngày mà mỗi tài lực hoặc nhóm tài lực cụ thể có thể hoạt động hoặc không hoạt động đều được ghi lại.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.