pmi-rmp

Risk Analysis | Luyện thi PMI-RMP Online

 

Risk Analysis là một domain trong framework luyện thi PMI-RMP, chiếm số lượng 30% trong tổng số 170 câu hỏi đề thi PMI-RMP. Để nắm vững domain này bạn cần tập trung vào một số kiến thức sau:

 1. Information gathering techniques
 2. Understand and Utilize Historical Info
 3. Tools and techniques to perform Risk Qualitative Analysis
 4. Tools and techniques to perform Risk Quantitative Analysis
 5. Good Decision making capabilities
 6. Perform Stakeholder Sensitive Analysis

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Tagged:

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Phân tích nguy cơ/rủi ro là một lĩnh vực trong khuôn khổ luyện thi PMI-RMP, chiếm số lượng 30% trong tổng số 170 câu hỏi đề thi PMI-RMP. Để nắm vững lĩnh vực này bạn cần tập trung vào một số kiến thức sau:
  1. Các Kỹ thuật thu thập thông tin
  2. Hiểu và Sử dụng thông tin lịch sử
  3. Các công cụ và kỹ thuật để thực hiện phân tích định tính rủi ro
  4. Công cụ và kỹ thuật để thực hiện phân tích định lượng nguy cơ
  5. Các khả năng ra quyết định tốt
  6. Thực hiện phân tích độ nhạy cảm của các bên liên quan

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.