risk chart of responsibilities - luyen thi PMP RMP online

Risk Chart of Responsibilities

Đây là ma trận trách nhiệm tham gia các bên vào việc quản trị rủi ro dự án tham khảo theo tài liệu Risk Management PMI-RMP Rita.

Các bên tham gia gồm:

 1. Sponsor
 2. PM
 3. Risk Team (Optional)
 4. Project team
 5. Risk owner
 6. Other stakeholders

risk chart of responsibilities - luyen thi PMP RMP online

Nguồn: Risk Management PMI-RMP Rita 

Xem thêm:

 1. Plan risk management 
 2. Identify risks
 3. Perform qualitative risk analysis
 4. Perform quantitative risk analysis
 5. Plan risk responses
 6. Monitor and control risks

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.