pmi-rmp

Risk Governance | Luyện thi PMI-RMP Online

Risk Governance là một domain trong framework luyện thi PMI-RMP. The objectives of this domain:

 • Document Lessons Learned
 • Refine Risk Policies & Practices
 • Create the Risk Management Plan
 • Establish metrics for the Risk Management Processes
 • Examine Process Performance
 • Monitor Risk Performance
 • Identify Relevant Policies & Standards

The main idea behind this risk governance domain is to create/establish Standards and Policies in your Project/Organization in order to facilitate effective Risk Management. Establishing good policies & standards are aimed at continuously improving the processes used in the project. The policies and standards established in this domain are used during all activities of Risk Management. Suppose the performance of the response to a risk is not up to par, we can implement corrective action based on the guidelines & standards established in this domain.

The Areas of Risk Management that fall under this Risk Governance Domain are:

 • Creating the Risk Management Plan
 • Creating the Framework for the Risk Management Processes
 • How to Document & Archive Lessons Learned
 • Creating Risk Policies & Processes
 • Continual Process Improvements
 • Evaluate Performance Against Baselines
 • Interpreting Metrics
 • Conflict Management &
 • Result Measurement

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.