pmi-rmp

Risk Management Framework | Luyện thi PMI-RMP Online

 

PMI đề xuất một khung chương trình để luyện thi PMI-RMP, do đó để luyện thi PMI-RMP bước đầu tiên bạn cần hiểu framework này yêu cầu những gì để vượt qua kỳ thi PMI-RMP.

Có 4 domains chính trong Risk Management Framework:

 1. Risk Communication
 2. Risk Analysis
 3. Risk Response Planning
 4. Risk Governance

Để luyện thi PMI-RMP hiệu quả bạn cần tập trung vào yêu cầu của mỗi domain này.

1 – Risk Communication

The Risk Communication domain deals with how effectively we can communicate about risk related events with all the Project Stakeholders. Risk Communication plays a key role in the overall Risk Management strategy because, as the Project Manager, it is our foremost priority to keep all stakeholders apprised of the Situation in the Project. They key exam objectives of this domain are:

 • Apply Interpersonal Skills
 • Assess Stakeholder Risk Tolerance
 • Document Risk Related Information &
 • Create Regular Status Reports

2 – Risk Analysis

The Risk Analysis domain is by-far the most critical domain of the Risk Management Framework in terms of the impact it can have on the overall Risk Management Strategy in the Project. This is because, unless you can analyze risks properly you cannot plan effectively plan how to handle them and eventually result in project delays and losses. The key exam objectives of this domain are:

3 – Risk Response Planning

The Risk Response Planning domain too is a very critical domain of the Risk Management Framework because, this is where we actually create plans on how we are going to handle the risk events if they occur. Unless our response is appropriate, the risk will cause project delays and losses. The key exam objectives of this domain are:

 • Develop a Risk Response Strategy
 • Develop a Contingency Approach & Plan
 • Present the Recommendations to Key Stakeholders

4 – Risk Governance

The Risk Governance domain sets up baselines & standards that you wish your project to follow. This is where we actually handle the risk events when they occur. We also take necessary steps to improve our process to ensure that the chances of risk events occurring are kept to the minimum. The key exam objectives of this domain are:

 • Document Lessons Learned
 • Refine Risk Policies & Practices
 • Create the Risk Management Plan
 • Establish metrics for the Risk Management Processes
 • Examine Process Performance
 • Monitor Risk Performance
 • Identify Relevant Policies & Standards

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Tagged:

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Để luyện thi PMI-RMP hiệu quả bạn cần tập trung vào yêu cầu của mỗi lĩnh vực này.
  1-Truyền thông rủi ro
  Lĩnh vực truyền thông rủi ro đề cập đến hiệu quả mà chúng ta có thể truyền thông về các sự kiện có liên quan đến rủi ro tới tất cả các bên có liên quan của Dự án. Truyền thông rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược Quản lý Rủi ro toàn diện bởi vì, với vai trò Nhà Quản lý Dự án, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là giữ cho tất cả các bên liên quan được thông tin đầy đủ tình hình của Dự án. Các mục tiêu chính của lĩnh vực này là:
  • Áp dụng các kỹ năng giao tiếp
  • Đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của các bên liên quan
  • Tài liệu hóa thông tin liên quan đến rủi ro &
  • Tạo ra các bản báo cáo tình trạng thường xuyên.

  2-Phân tích rủi ro
  Lĩnh vực phân tích rủi ro là lĩnh vực quan trọng nhất của khuôn khổ Quản lý Rủi ro vì ảnh hưởng có thể của nó đối với Chiến lược Quản lý Rủi ro tổng thể trong Dự án. Điều này là bởi vì, trừ khi bạn có thể phân tích rủi ro đúng cách, bạn không thể lên kế hoạch một cách hiệu quả để xử lý chúng và cuối cùng dẫn đến sự chậm trễ và tổn thất của dự án. Các mục tiêu kiểm tra chính của lĩnh vực này là:
  • Xác định rủi ro
  • Đánh giá rủi ro bằng Phân tích rủi ro Định lượng và Định tính
  • Xếp thứ tự ưu tiên của các rủi ro
  • Thiết lập các giới hạn kiểm soát

  3 – Kế hoạch ứng phó với rủi ro
  Lập kế hoạch ứng phó rủi ro cũng là một lĩnh vực rất quan trọng trong khuôn khổ Quản lý Rủi ro bởi vì, đây là nơi chúng ta thực sự tạo ra các kế hoạch về cách chúng ta sẽ xử lý các sự kiện rủi ro nếu chúng xảy ra. Trừ khi đáp ứng của chúng ta là thích hợp, rủi ro sẽ gây ra sự chậm trễ và mất mát của dự án. Các mục tiêu kiểm tra chính của lĩnh vực này là:
  • Xây dựng Chiến lược ứng phó với rủi ro
  • Xây dựng phương pháp và kế hoạch dự phòng
  • Trình bày các khuyến nghị cho các bên liên quan chính
  4 – Quản trị rủi ro
  Lĩnh vực Quản trị rủi ro sẽ thiết lập các cơ sở và tiêu chuẩn mà bạn muốn dự án của bạn thực hiện. Đây là nơi mà chúng ta thực sự xử lý các sự kiện rủi ro khi chúng xảy ra. Chúng ta cũng tiến hành các bước cần thiết để cải tiến quá trình của chúng tôi để đảm bảo rằng cơ hội xảy ra các sự kiện rủi ro được giữ ở mức tối thiểu. Các mục tiêu chính của lĩnh vực này là:
  • Tài liệu hòa các bài học kinh nghiệm
  • Tinh chỉnh chính sách rủi ro và thực hành
  • Xây dựng Kế hoạch Quản lý rủi ro
  • Thiết lập phương pháp đo lường cho Quy trình Quản lý Rủi ro
  • Kiểm tra hiệu suất của quy trình
  • Theo dõi Hiệu quả Rủi ro
  • Xác định các chính sách và tiêu chuẩn tương ứng

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.