Risk1

6 Thành phần của Risk Management Plan theo chuẩn PMI 

 

Risk Management Plan là output duy nhất của Quy trình Plan Risk Management. Risk management plan định nghĩa cách quản lý rủi ro cho dự án. Theo cách đó risk management plan gồm có 6 thành phần sau:

 1. Methodology: Thực hiện quản lý rủi ro dùng công cụ là gì? phương thức gì? nguồn gốc thông tin ở đâu?
 2. Roles and responsibilities: Ai là người xử lý công việc nào khi rủi ro xảy ra?
 3. Budgeting: Ước lượng khoản chi phí dùng cho risk khi xảy ra, đã bao gồm contingency reverse.
 4. Timing:  Bao lâu rủi ro sẽ được thực thi và bao giờ sẽ xong?
 5. Risk categories (Source of risks): Phân loại risk vào những nhóm khác nhau (có khoảng ~300 nhóm risk dự án). Việc phân nhóm này sẽ tạo ra cây RBS (Risk Breakdown Structure). Một ví dụ của cây RBS (Risk Breakdown Structure) như sau:
  • Phân loại risk là internal hay external, technical risk hay unforeseeable risk (Chiếm khoảng 10%)
  • Customer, Project Manager, suppliers, resistance to change, lack of knowledge, culture
  • schedule, cost, quality, customer satisfaction, stakeholder satisfaction
 6. Definitions of risk probability and impact: Mỗi risk sẽ được xác định một xác suất xảy ra và ảnh hưởng mục tiêu dự án như thế nào. Xem thêm: Công cụ Probability and Impact Assessment
 7. Probability and Impact matrix: Sau khi có định nghĩa các mức độ rủi ro và ảnh hưởng cần xây dựng một ma trận ảnh hưởng và xác suất của tất cả các risk. Xem thêm: Công cụ Probability and Impact matrix
 8. Revised stakeholder Risk Tolerances – defines/explains the updated risk tolerance levels of all the project stakeholders. This will be the baseline based on which as project managers we will handle risks in our project.
 9. Reporting formats – how risk activities will be documented, analyzed and shared with all appropriate stakeholders. Most organizations have a standard template or format in which this information is shared. Usually the Risk Register (with all the latest updates about the identified risks) is the document that gets shared.
 10. Risk tracking info – This section describes how the risk activities will be recorded with the project as well as how the lessons learned will be documented. This section also contains information on how our risk related processes will be audited.

Depending upon the size and complexity of the project, some or all of the following elements will be present in a risk management plan.

 1. Introduction;
 2. Project description;
 3. Risk management methodology;
 4. Risk management organization;
 5. Roles, responsibilities, and authority;
 6. Stakeholder risk tolerance;
 7. Criteria for success;
 8. Risk management tools and guidelines for use;
 9. Thresholds and corresponding definitions;
 10. Templates;
 11. Communications plan;
 12. Strategy;
 13. Risk breakdown structure.

 

Trên đây là chuẩn kiến thức của PMI. Nhưng việc nhớ 7 thuộc tính hay thành phần của risk management plan là rất khó. Kevin dùng nguyên tắc SMART để chuyển tải như sau (Các bạn không phải theo cách này nếu nhớ được ở trên rồi):

 • SMART là Specific: Risk này chính xác nằm ở categories nào? Risk of Categories
 • SMART là Measurement: risk này cần được đo lường cụ thể? Definitions of risk probability and impact & Probability and impact matrix
 • SMART là Attainable: Risk này có thể làm được? Hay risk phải trong khoản ngân sách có thể chi, đó là Budgeting
 • SMART là Realistic: risk này phải có thực. Tôi gán nó cho roles and responsibilities cùng với Methodology.
 • SMART là Timing: Risk cần được thực hiện trong một thời gian rõ ràng.

Xem thêm: Master Your Risk Management Concepts

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.