Risk Owner

 

Risk Owner: is responsible for ensuring that the risk response is effective and for planning additional risk responses if required, whereas the risk action owner is responsible for ensuring that the agreed-upon risk responses are carried out as planned, in a timely manner.

Risk Owner is an output of Identify Risks. The role of the risk owner and that of the risk action owner may be assigned to a single person.

After Applying Risk Response Plan, can generate the secondary risks or residual risks.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.