Tìm hiểu về Risk Probability và Risk Impact

Tìm hiểu về Risk Probability và Risk Impact

 

Risk probability hay còn gọi là Xác suất xảy ra rủi ro và Risk impact (Ảnh hưởng của rủi ro lên mục tiêu dự án) là 2 khái niệm rất quan trọng trong việc xây dựng risk response plan nói riêng hay project risk management nói chung.

Theo PMBOK 5 định nghĩa về Risk probability và Risk Impact như sau:

+ Risk probability assessment investigates the likelihood that each specific risk will occur.

+ Risk impact assessment investigates the potential effect on a project objective such as schedule, cost, quality, or performance, including both negative effects for threats and positive effects for opportunities.

Mỗi Identified risk đều được đánh giá probability và impact của nó lên dự án và việc đánh giá (assess) này thực hiện thông qua interviews hoặc meetings với sự tham gia của các stakeholders được lựa chọn phù hợp vào chủ đề thảo luận, các chuyên gia có kiến thức về lĩnh vực đó. Ví dụ: Khi trao đổi về chủ đề Project cost management có thể mới các project team member và stakeholder liên quan quản lý chi phí dự án. Risk probability và Risk Impact cơ sở để đưa ra những đánh giá này dựa vào những định nghĩa cấp độ impact hay probability trong risk management plan.

Với những risk có probability và impact thấp có thể được đưa vào Watch list để xem xét trong tương lai nếu có xảy ra.

Dựa vào chỉ số risk probability và impact Project Manager có thể xây dựng Probability & Impact Matrix để sắp xếp thứ tự ưu tiên các risk cần xử lý trong Risk response plan.

probability-and-impact-matrix-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Những negative risks được gọi là Threats, còn Positive risks được gọi là Opportunities. Việc đánh giá probability và impact của risk xảy ra ở quy trình Perform Qualitative Risk Analysis và là quy trình bắt buộc phải xảy ra trong quản lý dự án, chi phí thấp và thực hiện nhanh chóng không như Perform Quantitative Risk Analysis.

Xem thêm: Tính EMV (Expected Monetary Value)

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + sixteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.