risk matrix

Tìm hiểu về risk ranking matrix trong luyện thi PMP PMI-RMP

Risk ranking matrix là một ma trận output của quy trình Perform Qualitative risk analysis, rất quan trọng và được sử dụng được đánh giá mức độ rủi ro (risk rating) giữa các project với nhau. Đây cũng là cơ sở để PMO ra quyết định về chính sách xử lý rủi ro với các dự án khác nhau.

Ví dụ về Risk Ranking Matrix

risk matrix

Như thế output của Qualitative risk analysis bao gồm Watch list, Short list of risks, và Overall risk rating (risk ranking matrix). Đây là những keyword rất quan trọng nếu bạn có kế hoạch thi PMP hay PMI-RMP.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.