pmi-rmp

Risk Response Planning | Luyện thi PMI-RMP Online

 

Risk Response Planning là một domain trong framework luyện thi PMI-RMP. Nếu bạn đã có luyện thi PMP qua rồi bạn có thể xem lại Quy trình Plan Risk Responses để nhớ về ITTO.

 

Domain này có một số kiến thức sau cần nắm đề thi PMI-RMP:

 1. Strategies for Negative and Positive Risks.
 2. Contingency Plans
 3. Contingency Reserves
 4. Fallback plan
 5. Workarounds
 6. Risk response techniques
 7. Interpreting risk related data

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Lập kế hoạch đáp ứng nguy cơ/rủi ro là một lĩnh vực trong khuôn khổ luyện thi PMI-RMP.
  Lĩnh vực này có một số kiến thức sau bạn cần nắm để thi PMI-RMP:
  1.Các chiến lược về rủi ro tiêu cực và tích cực.

  4.Chế độ sao lưu2.Các kế hoạch liên quan
  3.Trữ lượng dự phòng
  5.Các phương pháp giải quyết
  6.Kỹ thuật phản ứng/đáp ứng rủi ro
  7.Phiên dịch dữ liệu liên quan đến rủi ro

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.