project risk score - luyen thi PMP RMP online

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau

Risk Score hay còn gọi là giá trị rủi ro của mỗi Risk. Risk Score được tính trong giai đoạn Perform Qualitative Risk Analysis và cụ thể hơn đó là sau khi có một danh sách Risk Register, những Risk này sẽ được đánh giá probability và impact (thường theo thang đo 1-10), sau đó Risk Score là kết quả của Probability nhân với Impact.

Ví dụ một risk có Probability xác suất xảy ra là 70% (7 điểm), với impact ảnh hưởng lên dự án là 9/10 => Risk score = 7*9 = 63

Vấn đề để có giá trị probability và impact ở giai đoạn định tính này cần có ý kiến của chuyên gia, thông thường tổ chức theo hai loại:

  1. Chọn nhóm 05 người am hiểu dự án nhất, và lấy trung bình của 05 người khi đánh giá về risk.
  2. Nếu danh sách risk dài hơn 100, cần có cách lấy bằng hệ thống gởi form để mọi người đánh giá. Nhược điểm cách này có thể nhàm chán và số liệu không chính xác.

PM cần có kỹ năng và phương pháp thu thập thông tin đúng đắn và chính xác để có bảng Risk score chất lượng.

Bởi không phải tất cả các risk đều được định lượng và lập kế hoạch hành động (Risk Response Plan).

Nếu được tốt nhất, PM không nên bỏ xót việc tính Risk Score trên mỗi activity của dự án để xem activity nào có Risk score cao nhất và từ đó chú ý để quản trị.

risk score - luyen thi PMP RMP online

Trong ví dụ này có thể bạn sẽ chọn những Risk nào có Score từ 25 trở lên sẽ đi tiếp phân tích định lượng và lập kế hoạch (5 probability và 5 impact), nhưng nếu tổ chức bạn thuộc nhóm chấp nhận rủi ro cao (less risk averse) thì có thể lựa chọn các Risk có Score là 49 (7 probability và 7 impact).

Chú ý sau khi có bảng Risk score, ta có thể chia risk làm 3 nhóm:

  1. Nhóm 1 (Low Risk) – document đưa vào watch list (Non-top risk).
  2. Nhóm 2 (Medium Risk) – có thể tiếp tục Perform Quantitative risk analysis và có Risk Response plan
  3. Nhóm 3 (High Risk) – Khuyến nghị nên tiếp tục Perform Quantitative risk analysis và có Risk Response plan.

Project Risk Score = Total of risk score / number of risks 

Thông thường ta tính Project Risk Score trong giai đoạn Perform Qualitative, và sau khi Plan Risk Responses chỉ số Project Risk Score sẽ giảm. Trong quá trình Monitoring and Controlling, project risk score được đánh giá lại và duy trì trong suốt project life cycle.

Việc lợi ích trong tính project risk score là để đánh giá đó có phải là Risk Project hay không, và đôi lúc management có thể đầu tư thêm chi phí và thời gian để giảm project risk score.

Hơn nữa project risk score còn có giá trị khi so sánh nhiều dự án với nhau, với dự án ranking project risk score cao hơn => project rủi ro hơn => cần assign PM có kinh nghiệm hơn, nguồn lực triển khai dự án cũng cần tinh nhuệ hơn.

project risk score - luyen thi PMP RMP online

Ví dụ trên project risk score là 40.3. PM có thể tính project risk score cho các dự án khác và có thể ranking tổng thể công ty.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.