pmi-rmp

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Risk Tolerance hay còn gọi là mức độ chấp nhận rủi ro mà một cty hay Stakeholder chấp nhận rủi ro xảy ra đối với dự án. Risk Tolerance thường được liên quan tới Project Constraints: scope, time, quality, customer satisfaction, cost, resources.

Một số ví dụ về Risk Tolerances:

  1. Number of injuries (Số lượng hư hại).
  2. Downtime (Thời gian hệ thống trì hoãn. Vd: Với các sự cố ảnh hưởng từ 20% người dùng trở lên cần phải giải quyết trong 4 giờ).
  3. Complaints (Phàn nàn. Số lượng phàn nàn phản ánh đến một components không quá 20).
  4. etc
Xem thêm Risk Thresholds để hiểu mối quan hệ giữa Risk Tolerances và Risk Thresholds.

Sau quy trình Identify Risks thì Risk Tolerance sẽ được định nghĩa và làm nền tảng để prioritizing các risk đã được tìm kiếm ra (Quy trình perform qualitative risk analysis).

Trong một tổ chức hay thành viên nào không sẵn sàng chấp nhận risk gọi là Risk Averse. Ngược lại với Risk Averse là Risk Seeking là những người chấp nhận rủi ro, tìm kiếm phương cách kế hoạch để giảm thiểu rủi ro.

Risk Tolerance là một thành phần của Risk Attitude.

 

Xem thêm: Topic luyện thi PMI-RMP

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.