pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Risk Urgency Assessment trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  11.3

Risks requiring near-term responses may be considered more urgent to address. Indicators of priority may include probability of detecting the risk, time to affect a risk response, symptoms and warning signs, and the risk rating. In some qualitative analyses, the assessment of risk urgency is combined with the risk ranking that is determined from the probability and impact matrix to give a final risk severity rating.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.