Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

 

Trước đây tôi phân định risk và issue trong dự án có thể một cách quán tính, nhưng gần đây có bạn hỏi risk và issue khác nhau thế nào khiến tôi suy nghĩ. Và thực sự chúng có khác nhau bởi trong hơn 600 ITTO có Risk register và Issue log riêng biệt, chứng tỏ chúng phải khác nhau về bản chất. Khi nào thì một event bỏ vào issue log? khi nào thì event đó trở thành risk? Chúng ta sẽ giải quyết trong bài này.

Tôi tìm kiếm trên internet và may mắn thay PMI họ cũng định nghĩa Risk và Issue khác nhau như thế nào nên thông tin này hoàn toàn tin cậy. Link tham chiếu tôi để ở cuối bài.

Trong bài này PMI họ nói Risk là một sự kiện xảy ra không thường xuyên, còn Issue là một sự kiện xảy ra thường xuyên. Issue được trao đổi hàng ngày còn Risk chỉ được review theo định kỳ.

Điểm chung của risk và issue là nếu Project Manager không quản lý tốt đều dễ dẫn đến project failure.

 

Risk as an event that has not happened yet, and an issue as something that already has happened. Issues register should be discussed almost every day, while risks recorded in the risk register should be reviewed periodically.

 

Mong rằng thông qua thông tin ở trên anh em có thể hiểu được khi nào thì một event nên cho vào risk, một event nào thì chỉ cho dạng Issue mà thôi. Và thêm một thông tin nữa là Risk register là output của quy trình Identify risks thuộc mảng kiến thức Project risk management, còn Issue log (một số nơi gọi là Issue register) là output của quy trình Manage stakeholder engagement (Quy trình này có input là Change log) thuộc mảng kiến thức Project stakeholder management.

Nguồn: PMI

 

 

2 thoughts on “Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

 1. 1/ Risk: những rủi ro mà PM/Projec team nghĩ/dự đoán nó sẽ ảnh hưởng đến tích cực/hoặc tiêu cực đến dự án dựa trên những tín hiệu/hiện trang đang diễn ra.
  Có thể CÓ hoặc KHÔNG CÓ kế hoạch xử lý Risk.
  Những rủi ro này phải là CHƯA sảy ra.

  2/ Issue: là những vấn đề tiêu cựcđã sảy ra và ảnh hưởng đến dự án, buộc phải có kế hoạch xử lý nó.
  Risk đã sảy ra rồi thì gọi là Issue

  1. Anh có thể dẫn thêm ref trong PMBOK hay tài liệu nào uy tín cho mọi người cùng tham khảo không? Bởi mình mới thấy nói Issue là những concern của stakeholder. Cảm ơn chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 10 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.