PMP Quy trình Plan Risk Management 11.1

PMP Quy trình Plan Risk Management 11.1 Process Name: Plan Risk Mgmt (11.1) KA: Project Risk Management  Process Group: P Defining how to conduct risk management activities for a project.   [wc_highlight color=”blue”]Critical success factors[/wc_highlight]: Identify and address barriers to Successful Project Risk…

Giả định và Ràng buộc trong quản lý dự án là gì? Assumptions and Constraints

Giả định và Ràng buộc trong quản lý dự án là gì? Assumptions and Constraints Assumptions và Constraints là 2 khái niệm luôn đi liền và ảnh hưởng nhau. Tóm lại một key word ngắn nhất để nói mối quan hệ…