PMP Quy trình Plan Risk Management 11.1

PMP Quy trình Plan Risk Management 11.1 Process Name: Plan Risk Mgmt (11.1) KA: Project Risk Management  Process Group: P Defining how to conduct risk management activities for a project.   : Identify and address barriers to Successful Project Risk Management Involve project stakeholder in Project Risk Management Comply with the Organization’s Objectives, Policies, and Practices INPUT Project […]

Read More

Project Life Cycle là gì?

project lifecycle | luyen thi PMP RMP online

Project Life Cycle là gì? Theo định nghĩa của PMBOK Guide 5th Project Life Cycle là một khái niệm rất quan trọng, nó thể hiện cái nhìn tuần tự các giai đoạn triển khai có thể trong dự án. Đó là: Giai đoạn khởi tạo dự án: Initiating Giai đoạn hoạch định dự án: Planning Giai […]

Read More

Giả định và Ràng buộc trong quản lý dự án là gì? Assumptions and Constraints

PMP project management proffessional

Giả định và Ràng buộc trong quản lý dự án là gì? Assumptions and Constraints Assumptions và Constraints là 2 khái niệm luôn đi liền và ảnh hưởng nhau. Tóm lại một key word ngắn nhất để nói mối quan hệ giữa chúng là: Điều này có nghĩa là những giả định luôn được giới hạn […]

Read More