Thuật ngữ “Amount At Stake” trong đề thi PMI-RMP có nghĩa là gì?

pmi-rmp

Thuật ngữ “Amount At Stake” trong đề thi PMI-RMP có nghĩa là gì? Ref: https://www.pmi.org/learning/library/risk-management-pmi-standards-committee-5217 Question Answer #PS334 – During which stage of a project is the gap between opportunity and the amount at stake the greatest? A. Concept B. Execute C. Develop D. Finish During the concept stage of a project life cycle, opportunities are […]

Read More

Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP

pmi-rmp

Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP Trong quy trình Perform quantitative risk analysis có những công cụ sau: Data gathering and representation techniques Quantitative risk analysis and modeling techniques Expert judgment Trong đó bộ công cụ Quantitative risk […]

Read More

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

leadership

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản trị thế nào. Question Answer #PS262 – As a project manager how will you manage […]

Read More

Ordinal vs Cardinal trong luyện thi PMI-RMP

pmi-rmp

Ordinal vs Cardinal trong luyện thi PMI-RMP  Đôi khi trong đề thi PMI-RMP sẽ cho bạn một chuỗi những dự liệu (định lượng hoặc định tính) và hỏi bạn đây là thuộc loại dữ liệu nào. Trong đó phổ biến nhất bạn cần phải nắm Ordinal và Cardinal. Ordinal là thang đo định tính. Vd: […]

Read More

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP

emv chose

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP  Decision tree is a models of real situations and are used to see the potential impacts of decisions by taking into account the associated risks, probabilities, impacts. A decision tree takes into account . It calculates based on the (probability times impact) techniques It involves (two events […]

Read More

Risk Exposure trong đề thi PMI-RMP là gì?

Risk Exposure trong đề thi PMI-RMP là gì? Risk Exposure giúp PM biết được mức độ risk của dự án (). PM xác định Risk Exposure trong quá trình Perform Quantitative risk analysis. Để xác định mức độ rủi ro của dự án, trước đó PM đã xem xét từng risk riêng biệt, risk theo […]

Read More

FMEA là gì trong luyện thi PMP?

pmi-rmp

FMEA là gì trong luyện thi PMP? FMEA là Failure Mode & Effect Analysis là công cụ được sử dụng trong quy trình Identify Risks và Perform Quantitative Risk analysis, còn có cái tên gọi là là . Công cụ này thường tiếp cận một cách có cấu trúc, dễ hiểu, thuận lợi trong phân […]

Read More

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau

project risk score - luyen thi PMP RMP online

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau Risk Score hay còn gọi là giá trị rủi ro của mỗi Risk. Risk Score được tính trong giai đoạn Perform Qualitative Risk Analysis và cụ thể hơn đó là sau khi […]

Read More

Risk Chart of Responsibilities

risk chart of responsibilities - luyen thi PMP RMP online

Risk Chart of Responsibilities Đây là ma trận trách nhiệm tham gia các bên vào việc quản trị rủi ro dự án tham khảo theo tài liệu Risk Management PMI-RMP Rita. Các bên tham gia gồm: Sponsor PM Risk Team (Optional) Project team Risk owner Other stakeholders Nguồn: Risk Management PMI-RMP Rita  Xem thêm: Plan […]

Read More