PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thế nào là ROI (Return On Investment)?

Return on Investment (ROI) – the values a project realized (using present value) compared to the investment; a positive ROI means the project is profitable.

 

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.