run chart luyen thi PMP RMP online

Run charts trong luyện thi PMI-RMP PMP

 

A run chart shows a pattern or trends of variation over time. It also shows a history of declines and/or improvements within the process. The Run chart is nothing but a line graph that has data points plotted in the order of occurrence. It is used to monitor two main things:

 1. Technical Performance – Ex: How many defects were identified & fixed in a time-period
 2. Cost & Schedule Performance – Ex: Total no. of activities completed per time period without significant variances

Run charts are very useful in trend analysis which is a mathematical technique that is used to forecast the future outcome of the process based on historical information. These are extremely useful in risk analysis. Look at the sample run chart below:

run chart luyen thi PMP RMP online

Here we have plotted the number of times we had to perform an activity every month and seeing this we can safely say that trend here is improved performance and that the number of instances has steadily declined and is at a much lower level when compared to what it was at the beginning.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Một biểu đồ chạy cho thấy một mô hình hoặc xu hướng thay đổi theo thời gian. Nó cũng cho thấy lịch sử của sự suy giảm và / hoặc cải tiến trong quá trình. Biểu đồ Chạy là gì, ngoại trừ biểu đồ đường có các điểm dữ liệu được vẽ theo thứ tự xuất hiện. Nó được sử dụng để theo dõi hai điều chính:
  1. Hiệu suất Kỹ thuật – Ví dụ: Có bao nhiêu khuyết tật đã được xác định,cố định trong một khoảng thời gian
  2. Chi phí và thời gian thực hiện – Ví dụ: Tổng số Các hoạt động đã hoàn thành trong một khoảng thời gian mà không có sự khác biệt đáng kể
  Biểu đồ chạy rất hữu ích trong phân tích xu hướng ,là một kỹ thuật toán học được sử dụng để dự báo kết quả trong tương lai của quá trình dựa trên thông tin lịch sử. Đây là những điều cực kỳ hữu ích trong phân tích rủi ro. Xem mẫu biểu đồ chạy ở bên dưới:

  Ở đây chúng tôi đã vẽ ra số lần chúng tôi đã thực hiện một hoạt động mỗi tháng và nhìn vào điều này chúng tôi có thể an tâm mà nói rằng xu hướng này được cải thiện hiệu suất và số lượng các trường hợp đã từ từ giảm và ở mức thấp hơn nhiều khi so sánh với thời điểm ban đầu

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.