Tìm hiểu về đường S-Curve trong đề thi PMP

Tìm hiểu về đường S-Curve trong đề thi PMP

S-Curve là một công cụ quản lý dự án rất quan trọng, chúng cho phép Project Manager theo dõi tiến độ dự án một cách trực quan theo thời gian dựa vào các dữ liệu lịch sử. Project Manager có thể dựa vào phép phân tích đường S-Curve mà có thể nhìn thấy được các vấn đề dự án đang gặp phải và thậm chí lý do là gì.

Thông thường để xây dựng một biểu đồ dựa vào đường S-Curve sẽ cần xây dựng tối thiểu 3 đường:

  1. Baseline S-Curve: Đường baseline (ví dụ như schedule baseline)
  2. Target S-Curve: Đường mục tiêu hướng đến.
  3. Actual S-Curve: Đường S-Curve thực tế

Đường S-Curve giúp Project Manager nhận biết mức độ phát triển (Growth) của dự án

s-curve-1-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

So sánh đường S-curve giữa Baseline và Target theo trục tung giúp Project Manager nhanh chóng nhận biết sự phát triển Growth của dự án.

  • Target S-Curve nằm trên Baseline S-Curve => Dự án tăng trưởng (Grownth) (Như hình trên)
  • Target S-Curve nằm dưới Baseline S-Curve => Dự án giảm tăng trưởng (Contracted)

Đường S-Curve giúp Project Manager nhận biết độ trễ dự án (Slippage)

Slippage gọi là độ trễ thực hiện công việc giữa hoạch định (baseline) và thực tế (target). Việc so sánh điểm kết thúc giữa Target S-Curve và Baseline S-Curve theo trục hoành cho biết được dự án đang làm trễ hơn hay nhanh hơn so với kế hoạch.

s-curve-2-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

  • Điểm cuối cùng của target s-curve bên phải baseline s-curve => Dự án làm trễ (Như hình trên)
  • Điểm cuối cùng của target s-curve bên trái baseline s-curve => Dự án làm nhanh

Đường S-Curve giúp Project Manager nhận biết tiến độ dự án (Progress)

Thông qua việc so sánh điểm kết thúc của đường Target S-curve và Actual S-Curve theo trục trục cho biết được tiến độ hiện hành dự án đang nhanh hay chậm hơn so với kế hoạch. Thông thường đường Actual S-curve nằm dưới đường Target S-curve.

s-curve-3-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

 

Trong PMP đường S-Curve có thể được sử dụng trong Performance Reports. Thực tế công cụ S-Curve thường được dùng để biểu thị lũy tích (Cumulative) của chi phí hay thời gian so sánh với 1 điểm thời gian bất kỳ trong xuất thời gian triển khai dự án.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 20 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.