pmi-rmp

Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP

Trong quy trình Perform quantitative risk analysis có những công cụ sau:

 1. Data gathering and representation techniques
 2. Quantitative risk analysis and modeling techniques
 3. Expert judgment

Trong đó bộ công cụ Quantitative risk analysis và Modeling techniques rất phức tạp. Cụ thể như sau:

 1. Quantitative risk analysis:
  1. Sensitivity analysis
  2. EMV analysis
  3. Decision tree analysis
 2. Modeling techniques:
  1. Monte Carlo simulation
  2. Latin Hybercube simulation

Thuật ngữ hay công Latin Hybercube Simulation (LHS) khá lạ lẫm với nhiều bạn thi PMI-RMP hay PMP nhưng nó là một phần trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis.

Vậy quay trở lại mục tiêu bài này muốn truyền tải thông điệp về lấy mẫu (sampling) xảy ra trong quy trình định lượng risk này khác nhau ra sao để các bạn phân biệt khi thi cử PMI-RMP hay PMP đó là:

 1. Monte Carlo Simulation: random sampling (Lấy mẫu ngẫu nhiên)
 2. Latin Hybercube simulation: Stratified sampling (Lấy mẫu xếp tầng)

Which of the following statements is true about the Latin Hypercube Sampling?

A. In LHS, much fewer iterations are required for the same or better result than the Monte Carlo Simulation.

B. In LHS, more iterations are required for the same or better result than the Monte Carlo Simulation.

C. LHS is more resource intensive than the Monte Carlo simulation.

D. In LHS, the curve is rougher than the Monte Carlo Simulation for the same number of iterations.

Answer: A

In Latin Hypercube sampling you divide the curve into equal segments and take input from each segment. In this way you need a smaller number of samples and the accuracy is better.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.