Comment on So sánh sự khác nhau giữa Coaching vs Training vs Mentoring by Son Le Khanh.

Mình thấy phân tích của bạn hơi chi tiết và có phần phức tạp quá. Theo mình hiểu 1 cách đơn giản, để 1 người phát triển năng lực, định hình mục tiêu và hoàn thiện kỹ năng để đạt các mục tiêu đề ra 1 cách hiệu quả, thì người đó cần sự truyền tải kiến thức và kinh nghiệm có được từ thế hệ đi trước. Sự truyền tải này thông thường được chia ra là 4 cấp độ tăng dần: Training, Teaching, Coaching và Mentoring. Bạn có thể tham khảo link sau.

https://leadertainment.com/2012/02/28/whats-the-difference-training-coaching-teaching-mentoring/

Recent Comments by Son Le Khanh

Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…
Cái “Dominator” và cái “Devil’s Advocate” bạn giải thích sai rồi. “Devil’s Advocate” là vai trò thể hiện sự phản biện, luôn cố khắc tìm kiếm những thiếu sót, là 1 người hay gián tiếp gợi ra các vấn đề nhằm tạo ra sự tranh luận về vấn đề đó, rồi từ đó sẽ hoàn thiện hết các khía cạnh của 1 sự việc.

“Dominator” là 1 người có sức ảnh hưởng, có tiếng nói, 1 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Ng này hoàn toàn ko gây ra tiêu cực hay phá nát cái gì hết :D

Definition:
play devil’s advocate: play devil’s advocate
– giả vờ phản đối một vấn đề nhằm tạo ra sự tranh luận về vấn đề đó
– I’m just being the devil’s advocate here, but what would you do if our suppliers don’t deliver on time?
* Ở đây tôi chỉ là kẻ muốn gợi lên vấn đề thảo luận, nhưng liệu các anh sẽ làm gì nếu như những người cung cấp hàng cho chúng ta không giao đúng hạn?