quality-hocpmp-com-luyen-thi-pmp-online

Tìm hiểu về Scatter Diagram (Correlation Chart) trong luyện thi PMP

Scatter diagram hay còn gọi là Correlation Chart là một công cụ trong 7 công cụ về Control Quality, được sử dụng ở quy trình Control Quality thuộc mảng kiến thức Project quality management.

Biểu đồ Scatter theo dõi 2 biến để xác định mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ: chúng ta có 2 dự án Contact center, một dự án triển khai vào quý 4, một dự án triển khai vào quý 2. Project Manager tìm mối quan hệ giữa thời gian kickoff dự án và hiệu quả hoàn thành dự án về mặt thời gian nếu có tương quan (Correlation) thì ta nói hai biến này có quan hệ với nhau.

Lưu ý vì mô hình 2 biến nên chúng cần là những biến độc lập. Kết quả của phép chạy tương quan là một đường hồi quy (Regression line) hay còn gọi là đường xu thế (Trend line), Regression line hay Trend line sử dụng nhiều trong việc forecast.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.