HocPMP.Com

Tìm hiểu về Schedule Baseline trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Schedule Baseline trong đề thi PMP

Schedule baselineoutput của một quy trình duy nhất đó là Develop Schedule, thuộc mảng kiến thức Project schedule management. Schedule baseline được xem là một phiên bản được điều chỉnh của schedule model. Schedule baseline là một thành phần của Project Management Plan do đó chỉ có thể bị thay đổi khi có 1 change request được approved thông qua quy trình Perform integrated change control.

Schedule baseline dùng để quản lý dự án trong việc so sánh dữ liệu thực tế với dữ liệu hoạch định trước đó về mặt thời gian. Schedule baseline cần được approved bởi những stakeholders trước khi dự án vào giai đoạn triển khai. Khi thực hiện Monitoring & Controlling dự án các kết quả  cần được so sánh giữa hoạch định và dữ liệu thực tế, nếu có sự sai khác xảy ra thì  có thể phát sinh 1 change request và được gởi tới CCB.

 

A schedule baseline is the approved version of a schedule model that can be changed only through formal change control procedures and is used as a basis for comparison to actual results. It is accepted and approved by the appropriate stakeholders as the schedule baseline with baseline start dates and baseline finish dates. During monitoring and controlling, the approved baseline dates are compared to the actual start and finish dates to determine whether variances have occurred. The schedule baseline is a component of the project management plan.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.