HocPMP.Com

Tìm hiểu về Schedule forecasts trong thi PMP

 

Schedule forecastsoutput của quy trình Control schedule, thuộc mảng kiến thức Project time management.

 

Schedule forecasts are estimates or predictions of conditions and events in the project’s future based on information and knowledge available at the time of the forecast. Forecasts are updated and reissued based on work performance information provided as the project is executed. The information is based on the project’s past performance and expected future performance, and includes earned value performance indicators that could impact the project in the future.

 

Xem thêm: Cost forecasts

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Lập dự báo kế hoạch là sản phẩm của quy trình Kiểm soát kế hoạch , thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.
    Dự báo kế hoạch là ước tính hoặc tiên đoán các tình trạng và các sự kiện trong tương lai của dự án dựa trên thông tin và kiến thức hiện sẵn có tại thời điểm dự báo. Dự báo được cập nhật và phát hành lại dựa trên thông tin về hiệu suất công việc được cung cấp khi dự án được tiến hành thực hiện. Thông tin dựa trên hiệu suất trong quá khứ của dự án và hiệu suất dự kiến trong tương lai và bao gồm các chỉ số hiệu quả về giá trị đạt được mà có thể ảnh hưởng đến dự án trong tương lai.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.