HocPMP.Com

Tìm hiểu về Schedule management plan trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Schedule management plan trong đề thi PMP 

Schedule management planoutput của quy trình Plan schedule management, thuộc mảng kiến thức Project time management. Schedule management plan thiết lập tiêu chí cho phát triển, giám sát và điều khiển về mặt tiến độ dự án. Dựa trên yêu cầu của dự án mà bản kế hoạch này có thể dạng formal hay informal.

Establishes the criteria activities for developing, monitoring, and controlling the schedule. May be formal or informal, highly detailed broadly framed, based upon the needs of the project. Schedule management plan can be established by the following:

 1. Project schedule model dev
 2. Level of accuracy
 3. Units of measure
 4. Organizational procedures links
 5. Project model maintenance
 6. Control thresholds

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Schedule management plan trong đề thi PMP

 1. Kế hoạch quản lý tiến độ là sản phẩm của quy trình Quản lý tiến độ theo kế hoạch,thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án. Kế hoạch quản lý tiến độ thiết lập tiêu chí cho phát triển, giám sát và điều khiển về mặt tiến độ dự án . Dựa trên yêu cầu của dự án mà kế hoạch này có thể là dạng chính thức hoặc không chính thức.
  Thiết lập các hoạt động tiêu chuẩn để phát triển, giám sát và kiểm soát tiến độ. Có thể chính thức hoặc không chính thức, có chi tiết cao hay khung rộng rãi , dựa trên nhu cầu của dự án. Kế hoạch quản lý tiến độ có thể được thiết lập bằng cách:
  1. Mô hình tiến độ dự án
  2. Mức độ chính xác
  3. Đơn vị đo lường
  4. Liên kết các thủ tục của tổ chức
  5. Bảo trì mô hình dự án
  6. Các ngưỡng kiểm soát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.