HocPMP.Com

Tìm hiểu về Scope Baseline trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Scope Baseline trong đề thi PMP

Trong quản lý dự án có nhiều loại baselines. Ở kỳ thi PMP Exam có 3 loại baseline đó là: Scope Baseline, Schedule Baseline, Cost Baseline. 3 Loại này hợp lại gọi là Performance Baseline.

Performance Baseline = Scope Baseline + Schedule Baseline + Cost Baseline

 

Scope baseline là Output của 1 quy trình duy nhất là Create WBS, thuộc mảng kiến thức Project scope management.

Vậy baseline là gì?

Baseline hiểu đơn giản như một bộ chuẩn (standards) sử dụng để đánh giá hiệu quả dự án thông qua việc đo lường. Nó tạo những đo lường cơ bản cho một dự án.

Trong Scope Baseline có những gì?

Scope baseline được xem như 1 Approved version của Project scope statement. Theo PMBOK  Scope Management thì Scope Baseline gồm có Project scope statement, WBS (Work Breakdown Structure), và WBS (Work Breakdown Structure) dictionary.

Scope Baseline = Project Scope Statement + WBS + WBS Dictionary
 • Project scope statement: Major deliverables, Assumptions, Constraints, Description of product scope.
 • WBS (Work Breakdown Structure): hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables. The WBS (Work Breakdown Structure) is finalized by assigning each Work Package to a control account and establishing a unique identifier for that Work Package from a code of accounts. These identifier provide structure for hierarchical summation of cost, schedule, resource information. A control account is a management control point where scope, budget, actual cost and schedule are integrated and compared to the earned value (Xem thêm: EVM (Earned Value Management)) for performance measurement. Xem thêm: Control account
 • WBS (Work Breakdown Structure) dictionary: provides detailed deliverables, activity, and scheduling information about each component in the WBS (Work Breakdown Structure). WBS (Work Breakdown Structure) dictionary is support WBS (Work Breakdown Structure). WBS (Work Breakdown Structure) may includes, but is not limited to:
  • Description of work
  • Code of account identifier
  • Assumptions and constraints
  • Schedule milestones
  • Acceptance criteria
  • Responsibility organization
  • Associated schedule activities
  • Resource required
  • Cost estimates
  • Quality requirements
  • Technical references
  • Agreement information

 

Nếu có 1 Work Package nào đó không được thực hiện hoặc thực hiện không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì ta có thể nói Scope baseline không đạt yêu cầu. Sự hoàn thành dự án của đội dự án được bắt nguồn từ dự án hoàn thành tốt hay không dựa trên scope baseline.

Vai trò của WBS là gì?

Trong Scope Baseline, WBS nói cho ta biết cách project chia nhỏ như thế nào thông qua công cụ Decomposition. Một dự án có thể được mô tả trong 1 hay 2 câu nào đó ngắn ngủi, nhưng với tư cách là 1 PM bạn cần lead team và chia nhỏ nó ra thành nhiều phần nhỏ hơn giúp cho việc quản lý. Khi project chia nhỏ thành các phần sẽ là tiền đề để đưa các mục quản lý về thời gian và chi phí cho dự án.

 Scope baseline là một thành phần quan trọng của Project Management Plan.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.