HocPMP.Com

Tìm hiểu về Scope management plan trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Scope management plan trong đề thi PMP 

Scope management plan là output của quy trình Plan scope management, thuộc mảng kiến thức Project scope management.

Scope management plan is a component of the project management plan, describes how the scope will be defined, developed, monitored, controlled and verified.

 • Process for preparing a detailed project scope statement.
 • Process that enable the creation of the WBS from the detailed project scope statement.
 • Process that establishes how the WBS will be maintained and approved.
 • Process that specifies  how formal acceptance of the completed project deliverables will be obtained.
 • Process to control how requests for changes to detailed project scope statement will be processed, and this is directly linked to the Perform Integrated Change Control.

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Scope management plan trong đề thi PMP

 1. Kế hoạch quản lý phạm vi công việc là đầu ra của quy trình Quản lý phạm vi theo kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý phạm vi công việc dự án.
  Kế hoạch quản lý phạm vi công việc là một phần của kế hoạch quản lý dự án, mô tả cách thức phạm vi công việc được xác định, phát triển, giám sát, kiểm soát và xác định/thẩm tra/xác minh/xác nhận.
  • Quy trình chuẩn bị một bản trình bầy về phạm vi dự án chi tiết.
  • Quy trình cho phép tạo ra Cấu trúc phân chia công việc từ bản trình bầy về phạm vi dự án chi tiết.
  • Quá trình định rõ cách Cấu trúc phân chia công việc(WBS) sẽ được duy trì và phê duyệt.
  • Quá trình định rõ mức độ chấp nhận chính thức của các thành phẩm của dự án sẽ đạt được.
  • Quá trình kiểm soát các yêu cầu thay đổi đối với bản trình bầy phạm vi công việc của dự án chi tiết sẽ được xử lý và điều này liên quan trực tiếp đến Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.