HocPMP.Com

Tìm hiểu về Selected sellers trong đề thi PMP

 

Selected sellersoutput của quy trình Conduct procurements, thuộc mảng kiến thức Project procurement management.

Trong khi thực hiện 1 dự án, project team có thể cần các hợp đồng bên ngoài để cung cấp nguồn lực thêm cho dự án. Nguồn lực này có thể là vật liệu này con người. Mỗi một yếu tố đó sẽ có thể phát sinh 1 hợp đồng, có rất nhiều loại hợp đồng xảy ra giữa buyer và seller như FP (Fixed Price Contract), CR (Cost-Reimbursable), Time & Material Contract (T&M). Mỗi loại hợp đồng đó có mức độ rủi ro khác nhau giữa buyer và seller và cũng dùng tùy vào trường hợp.

Một dự án có thể có rất nhiều procurement contract hoặc không có cái nào. Nhìn chung các procurement contract này cần một top management phê duyệt khi đối mặt với các yêu cầu phức tạp, giá trị cao hay có rủi ro cao.

 

The selected sellers are those who have been judged to be in a competitive range based upon the outcome of the proposal or bid evaluation, and who have negotiated a draft contract that will become the actual contract when an award is made. Final approval of all complex, high-value, high-risk procurements will generally require organizational senior management approval prior to award.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.