Comment on Services by Phạm Ngọc Quang.

Chào anh Kenvil

Em muốn tham gia khoá học và luyện thi chứng chỉ PMP, anh có thể :
1\ hướng dẫn cách học
2\ Em muốn tham gia vào trang web này
3\ Kế hoạch em muốn thi PMP vào tháng 10-11/2018 này, thì kế hoạch thế nào
Thanks