PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Soft Skills Negotiation trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Soft Skills Negotiation is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam.

According to PMI-ACP Exam Outline, Soft Skills Negotiation includes Emotional Intelligence, Collaboration, Adaptive Leadership, Negotiation, Conflict Resolution, Servant Leadership.

The Soft stuff is Hard stuff.

Though Agile Manifesto emphases “Individuals and interactions over processes and tools”, the majority of the PMI-ACP® study notes focus on processes and tools. That’s because the processes and tools are easier to describe. Soft skills are actually very important for Agile project success.

“People” is the single most important factor that affect the success or fail of a project.

Agile negotiation is considered as a healthy process of give and take

Soft skills are particularly important for Agile project owing to the emphasis of face-to-face communication and co-located teams. These skills are intended to be used in Agile coaching.

Soft Skills Negotiation includes:

  1. Emotional Intelligence (EI / EQ)
  2. Collaboration
  3. Negotiation
  4. Conflict Resolution
  5. Adaptive Leadership  (Situational Leadership)
  6. Servant Leadership

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.