HocPMP.Com

Tìm hiểu về Source selection criteria trong đề thi PMP

 

Source selection criteriaoutput của quy trình Plan procurement management, thuộc mảng kiến thức Project procurement management. Source selection criteria cũng là một phần của procurement documents, đây được xem là bảng tiêu chí để đánh giá seller.

 

Source selection criteria are often included as a part of the procurement documents. Such criteria are developed and used to rate or score seller proposals, and can be objective or subjective.

Selection criteria may be limited to only the purchase price if the procurement item is readily available from a number of acceptable sellers. Purchase price in this context includes both the cost of the item and all ancillary expenses such as delivery.

Other selection criteria can be identified and documented to support an assessment for more complex products, services, or results. Some possible source selection criteria are:

 • Understanding of need. How well does the seller’s proposal address the procurement statement of work?
 •  Overall or life-cycle cost. Will the selected seller produce the lowest total cost of ownership (purchase cost plus operating cost)?
 •  Technical capability. Does the seller have, or can the seller be reasonably expected to acquire, the technical skills and knowledge needed?
 •  Risk. How much risk is embedded in the statement of work, how much risk will be assigned to the selected seller and how does the seller mitigate risk?
 •  Management approach. Does the seller have, or can the seller be reasonably expected to develop, management processes and procedures to ensure a successful project?
 •  Technical approach. Do the seller’s proposed technical methodologies, techniques, solutions, and services meet the procurement documents requirements or are they likely to provide more or less than the expected results?
 •  Warranty. What does the seller propose to warrant for the final product, and through what time period?
 •  Financial capacity.Does the seller have, or can the seller reasonably be expected to obtain, the necessary financial resources?
 •  Production capacity and interest. Does the seller have the capacity and interest to meet potential future requirements?
 •  Business size and type. Does the seller’s enterprise meet a specific category of business such as small business (disadvantaged, specific programs, etc.) as defined by the organization or established by governmental agency and set forth as a condition of the agreement award?
 •  Past performance of sellers. What has been the past experience with selected sellers?
 •  References. Can the seller provide references from prior customers verifying the seller’s work experience and compliance with contractual requirements?
 •  Intellectual property rights. Does the seller assert intellectual property rights in the work processes or services they will use or in the products they will produce for the project?
 •  Proprietary rights. Does the seller assert proprietary rights in the work processes or services they will use or in the products they will produce for the project?

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Tiêu chí lựa chọn nguồn tài lực là sản phẩm của của quy trình Quản lý mua sắm có kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý mua sắm của dự án. Tiêu chí lựa chọn nguồn tài lực cũng là một phần của các tài liệu mua sắm, đây được xem là bảng tiêu chí để đánh giá người bán.

  Các tiêu chí lựa chọn nguồn tài lực thường bao gồm như một phần của các tài liệu mua sắm. Các tiêu chí này được phát triển và sử dụng để đánh giá hoặc ghi nhận các đề xuất của người bán ,và có thể khách quan hoặc chủ quan.
  Tiêu chuẩn lựa chọn có thể được giới hạn ở chỉ giá mua nếu mục mua sắm có sẵn từ một số người bán có thể chấp nhận được. Giá mua trong bối cảnh này bao gồm cả chi phí của mặt hàng và tất cả các chi phí phụ như chi phí giao hàng.
  Các tiêu chí lựa chọn khác có thể được xác định và tài liệu hóa để hỗ trợ việc đánh giá đối với các sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả phức tạp hơn. Một số tiêu chí lựa chọn nguồn có thể là:

  • Hiểu biết về nhu cầu. Đơn đề nghị của người bán đề cập đến thủ tục mua sắm như thế nào?

  • Chi phí tổng thể hoặc vòng đời. Người bán được lựa chọn có sản sinh ra tổng chi phí sở hữu thấp nhất (chi phí mua cộng với chi phí vận hành)?

  • Năng lực kỹ thuật. Người bán có, hoặc người bán được đánh giá là hợp lý có thể được, những kỹ năng kỹ thuật và kiến thức cần thiết?

  •Rủi ro. Bao nhiêu rủi ro gắn liền với biện pháp mua sắm , bao nhiêu rủi ro sẽ được gán cho người bán được lựa chọn và làm thế nào để người bán giảm nhẹ rủi ro?

  • Phương pháp quản lý. Người bán có, hoặc người bán được đánh giá là hợp lý có thể phát triển, quy trình quản lý và thủ tục để đảm bảo một dự án thành công?

  • Phương pháp kỹ thuật. Các phương pháp luận, kỹ thuật, giải pháp và dịch vụ được đề xuất của người bán có đáp ứng được các yêu cầu về tài liệu mua sắm hoặc họ có thể cung cấp nhiều hơn hoặc ít hơn các kết quả mong đợi?

  •Sự bảo hành. Người bán đề xuất bảo hành cho sản phẩm cuối cùng, và trong khoảng thời gian bao nhiêu ?

  • Năng lực tài chính.Nếu người bán có, hoặc người bán được đánh giá là hợp lý hy vọng là giành được, các nguồn lực tài chính cần thiết?

  • Năng lực sản xuất và lợi ích. Người bán có năng lực và lợi ích để đáp ứng các yêu cầu tiềm năng trong tương lai không?

  • Quy mô và loại hình kinh doanh. Doanh nghiệp của người bán có đáp ứng một loại hình kinh doanh cụ thể như doanh nghiệp nhỏ (bị thiệt thòi, các chương trình cụ thể, vv) theo quy định của tổ chức hay do cơ quan chính phủ thiết lập và được quy định như là một điều kiện của thỏa thuận?

  • Năng lực người bán trong quá khứ. Kinh nghiệm trong quá khứ với người bán là gì?

  • Tài liệu tham khảo. Người bán có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ khách hàng trước xác minh kinh nghiệm làm việc và sự tuân thủ theo các yêu cầu hợp đồng của người bán không?

  • Quyền sở hữu trí tuệ. Người bán có đòi quyền sở hữu trí tuệ trong quy trình làm việc hoặc dịch vụ họ sẽ sử dụng hoặc sản phẩm họ sẽ sản xuất cho dự án không?

  • Quyền sở hữu. Người bán có đòi quyền sở hữu trong quá trình làm việc hoặc dịch vụ họ sẽ sử dụng hoặc sản phẩm họ sẽ sản xuất cho dự án không?

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.