Comment on 7 Nguyên nhân xung đột trong quản lý dự án theo PMI by Việt Trần (Kevin).

Rất khá khen bạn đã phát hiện ra điều này. Có sự đụng đột trong nhiều tài liệu ở vị trí Cost hay Personality là yếu nhất.
1. Theo PMStudy thì Cost yếu nhất
2. Theo Rita thì Personality là yếu nhất.
Trong PMBOK chỉ mô tả các nguyên nhân mạnh nhất thứ tự: Schedule, Priorities, Resource, tech opinion.
Nhưng nếu câu hỏi hỏi cái yếu nhất và có cả Cost lần Personality bạn nên chọn Cost bởi vì Cost hiểu theo nghĩa dự án, còn Personality hiểu theo nghĩa cá nhân có thể là một danh sách rất nhiều chi tiết bên trong. Thế nên kinh nghiệm của Kevin là chọn Cost yếu nhất nhé.

Recent Comments by Việt Trần (Kevin)

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Tùy vào mỗi giai đoạn thời điểm dự án mà các stakeholder quan trọng khác nhau. Còn về tổng thể Project Sponsor là quan trọng nhất.


Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
vẫn có thể tùy theo cách nhìn và khai báo của mình. Tốt nhất để thi PMP bạn nên có kinh nghiệm thực tế để ôn luyện PMP dễ hơn :D


Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP
tài liệu này sẽ là một trong những giao phẩm dự án (deliverable). Product document là những tài liệu phục vụ quản trị dự án, chứ ko phải kết quả công việc tạo ra bởi product team (Vd: tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm abc…)


PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Fix rồi anh nhé, cảm ơn anh. Site trong quá trình updating lên PMBOK v6 :)


Tìm hiểu về Business Case ITTO trong luyện thi PMP
Business case từ phía khách hàng muốn dự án giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. VD: Hiện tại company A chưa có hệ thống email, mọi việc trao đổi qua thư tay, yêu cầu khách hàng là có một hệ thống email.
SoW là high level requirements or scope của dự án. VD: Dự án sẽ triển khai hệ thống email của vendor A, bao gồm các tính năng ABC, với nhân lực XYZ, trong phạm vi chi phí XXX…