Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?

Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án? 

 

Việc phân loại stakeholder trong dự án nhằm mục tiêu tăng cường hỗ trợ và giảm ảnh hưởng tiêu cực đến dự án. Việc phân loại này trải qua 3 bước như sau:

Bước 1: Xác định tất cả các stakeholder có thể có trong dự án. Các stakeholder này có thể là người ảnh hưởng lẫn người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động / quyết định của dự án gây ra.

Bước 2: Phân tích ảnh hưởng (analyze the potential impact) của những stakeholder đã được định danh ở bước trên. Bước này dùng 1 trong 4 model (mô hình) phân lớp chi tiết ở phần sau.

Bước 3: Đưa ra đánh giá (assess) stakeholder trong nhiều tình huống nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực cho dự án.

 

Đi sâu vào bước 2, ta cần có 1 mô hình dùng để phân tích, đánh giá stakeholder trong dự án, việc này diễn ra ở giai đoạn khởi tạo dự án với sự hỗ trợ của bộ công cụ Stakeholder Analysis (Thuộc quy trình Identify Stakeholders). Có 4 mô hình phổ biến trong việc phân tích stakeholder đó là:

stakeholder analysis

1 – Power / Interest Grid:

  • Level of Authority (Power): Quyền ảnh hưởng.
  • Interest (Concern): Quan tâm thích thú với dự án như thế nào.

2 – Power / Influence Grid:

  • Level of authority (Power)
  • Influence (active involvement): mức độ ảnh hưởng, tham gia trực tiếp vào dự án.

3 – Influence / Impact Grid:

  • Influence (Active involvement)
  • Impact: ability to effect changes to project planning and execution.

4 – Salience model: 3 dimensions

  • Power: ability to impose their will.
  • Urgency: need for immediate attention.
  • Legitimacy: their involvement is appropriate

 

Trong đề thi PMP sẽ hỏi bạn về các mô hình phân lớp stakeholder này, đơn giản có thể hỏi Salience model gồm những dimension nào hay có thể hỏi Grid nào dùng level of authority và active involvement thì bạn phải biết đó là Power/Influence Grid.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.