HocPMP.Com

Tìm hiểu về Stakeholder management plan chuẩn kiến thức PMI

On PMBOK 5, this ITTO was called as Stakeholder management plan. But on PMBOK 6, this ITTO has changed the name to Stakeholder Engagement Plan. Please note to follow guide on PMBOK 6 for your PMP exam.

Stakeholder engagement planOutput của 1 quy trình duy nhất là Plan stakeholder engagement, thuộc mảng kiến thức Project stakeholder management. Stakeholder management plan là một thành phần của Project Management Plan do đó nó không thể bị thay đổi nếu không có 1 approved change request xảy ra ở quy trình Perform integrated change control.

Tùy thuộc vào nhu cầu dự án mà Stakeholder management plan có thể ở dạng thông tin chi tiết hay chung chung (detailed or high level information), có thể ở dạng trang trọng hay thân mật (formal vs informal).

Stakeholder engagement plan cung cấp các thông tin sau:

 • Desired and current engagement levels of key stakeholders
 • Scope and impact of change to stakeholders
 • Identified interrelationships and potential overlap between stakeholders;
 • Stakeholder communication requirements for the current project phase
 • Information to be distributed to stakeholders, including language, format, content, and level of detail;
 • Reason for the distribution of that information and the expected impact to stakeholder engagement;
 • Time frame and frequency for the distribution of required information to stakeholders;
 • Method for updating and refining the stakeholder management plan as the project progresses and develops

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Kế hoạch quản lý các bên có liên quan là sản phẩm của 1 quy trình duy nhất là Quản lý các bên có liên quan theo kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý các bên có liên quan dự án. Kế hoạch quản lý các bên có liên quan là một thành phần của Kế hoạch quản lý dự án do đó nó không thể bị thay đổi nếu không có 1 yêu cầu thay đổi được thông quan xảy ra ở quy trình Thực hiện việc kiểm soát sự thay đổi có tương tác.

  Tùy thuộc vào nhu cầu dự án mà Kế hoạch quản lý các bên có liên quan có thể ở dạng thông tin chi tiết hay cao cấp , có thể ở dạng chính thức hay không

  Kế hoạch quản lý các bên có liên quan cung cấp các thông tin sau:

  •Mức độ tham gia mong muốn và hiện tại của các bên liên quan chính/chủ chốt

  •Phạm vi và ảnh hưởng của sự thay đổi đối với các bên liên quan

  •Mối tương quan xác định và chồng chéo tiềm ẩn giữa các bên liên quan;

  •Các yêu cầu truyền thông của các bên liên quan cần cho giai đoạn hiện tại của dự án

  •Thông tin được phân phát cho các bên liên quan, bao gồm ngôn ngữ, định dạng, nội dung, và mức độ chi tiết;

  •Lý do phân phối thông tin đó và tác động dự kiến đối với sự tham gia của các bên liên quan;

  •Khung thời gian và tần suất phân phối các thông tin cần thiết cho các bên liên quan;

  •Phương pháp để cập nhật và tinh chỉnh kế hoạch quản lý các bên liên quan khi đang tiến hành triển khai dự án .

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.